Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων η εκ νέου τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην Ψαρού της Μυκόνου, για λογαριασμό της επιχείρησης NAMMOS RESTAURANT BY THE SEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ.

Ειδικότερα, η πλωτή εξέδρα συνολικής επιφάνειας 79,86 τ.μ. η οποία προορίζεται για την πρόσδεση σκαφών και για εποχιακή χρήση έως 6 μηνών, θα συνδέεται με διάδρομο συνολικών διαστάσεων 1,56 τ.μ., με απλή έδραση στον βυθό.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Τέλος, η ενώ λόγω πλωτή εξέδρα θα πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.