Επτά φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζόμενων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον ευρύτερο τομέα φιλοξενίας και εστίασης (HORECA)ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγκρότησαν τη Συμμαχία «Στηρίζω HORECA» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των κλάδων Φιλοξενίας και Εστίασης στην Ελλάδα.

Στη Συμμαχία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), το Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης BARECA, η Ένωση Bartenders Ελλάδος και ο θεσμός AthensBarShow.

Οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας (HORECA) αποτελούν τον δυναμικότερο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για το 2021 – που βασίζονται στα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών –αυτοί συνεισφέρουν συλλογικά Προστιθέμενη Αξία€9,8 δισ., η οποίααντιστοιχεί σε περισσότεροαπό 5,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι 112.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παράγουν περίπου 552.000 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 11,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα.Εστίαση και φιλοξενία αποδίδουν€3,6 δισ. σε μισθούς και εισφορές, καθώς και φόρους που ανέρχονται σε € 1,181 δισ.,ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5%των φορολογικών εσόδων του κράτους.

Κατάτην πολυετή οικονομική κρίση, ο τομέας HORECA στήριξε αποφασιστικά την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Ωστόσο, σήμερα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρους κλυδωνισμούς εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, του μακροχρόνιου lockdown και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Με βασική επιδίωξη να προωθήσουν τον συστηματοποιημένο διάλογο σε εθνικό επίπεδο, οι σύμμαχοι φορείς προχώρησαν στη σύνταξη μιας Χάρτας Κοινών Θέσεων και Δεσμεύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και εστίασης στην Ελλάδα.

Μέσω της Χάρτας, η Συμμαχία προτείνει:

 1. Επαναφορά – μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6% – όπως ίσχυε  μέχρι το έτος 2015 – ή άλλως εναρμόνιση του με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, με στόχο τηνενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά, ο ΦΠΑ διαμονής στην Κύπρο ανέρχεται σε 9%, στην Πορτογαλία στο 6%, στην Ισπανία σε 10%, στην Ιταλία σε 10% και στην Τουρκία σε 8%.
 2. Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% ώστε, μεταξύ άλλων, να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος που προκαλείται κυρίως από την υπέρμετρη αύξηση των τιμών ενέργειας.
 3. Προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των αλκοολούχων ποτών στον μέσο όρο της ΕΕ, προσεγγίζοντας αναλογικότερα τη σχέση της φορολόγησης με το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών,καθώς και ως απάντηση α) στο κύμα ανατιμήσεων και β) στη φοροδιαφυγή και το παράνομο εμπόριο που ενισχύεται από την υψηλή φορολογία. Σήμερα, ο συντελεστής ΕΦΚ είναι ο υψηλότερος στην Ε.Ε. σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα.
 4. Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έναντι των επιπτώσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας π.χ. παράταση στην εξόφληση των επιστρεπτέων προκαταβολών για ένα εξάμηνο και επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για τα καταστήματα εστίασης για το εξάμηνο 11-2021 έως 4-2022 με κλίμακα αναλόγως πτώσης τζίρου σε σχέση με το 2019-2020.
 5. Άμεση έκδοση των προσκλήσεων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν ήδη εξαγγελθεί και στοχεύουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεών μας στις απαιτήσεις της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (πρόγραμμα «Εξοικονομώ» κ.λπ.).
 6. Εξυγίανση του ανταγωνισμού στη διαμονή. Υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με τη λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πρόβλεψη υποχρεώσεων ανάλογων με αυτές που ισχύουν για τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα. Εντοπισμός των παράνομων καταλυμάτων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Από πλευράς τους, οι φορείς που απαρτίζουν τη Συμμαχία «Στηρίζω HORECA» έχουν δεσμευτεί από κοινού στην αντιμετώπισητων προκλήσεων με κοινωνική ευθύνη, την ανάπτυξηθετικώνπροτάσεωνσε πνεύμα συνεργασίαςμε την Πολιτεία και την ενεργή υποστήριξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs)για την εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, την ισότητα, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών τους, οι σύμμαχοι φορείς του«Στηρίζω HORECA»εργάζονται συλλογικά και συστηματικά γιατη διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες τους με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων υγιεινής και ασφάλειας για τους καταναλωτές, τη διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις HORECA, την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ, Γρηγόρης Τάσιος, δήλωσε σχετικά: «Διανύουμε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα αυξάνεται κατακόρυφα λόγω των αλυσιδωτών επιπτώσεων που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με πρώτη και κύρια την εκτίναξη του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας COVID-19 που πλήττει από το 2020 τον παγκόσμιο τουρισμό. Μπροστά μας έχουμε δύσκολες προκλήσεις και καθώς συνεχίζουμε τον αγώνα επιβίωσης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και γινόμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες κάθε προσπάθειας που θα ενδυναμώσει τον κλάδο της φιλοξενίας, θα αναβαθμίσει το τουριστικό μας προϊόν και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Ξενοδοχείου.

Η μείωση της φορολόγησης του τουριστικού πακέτου στα επίπεδα των άλλων χωρών της Μεσογείου και η μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6% – αποτελεί ένα πάγιο αίτημα  του κλάδου της φιλοξενίας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Η μεγάλη συνεισφορά που έχει ο κλάδος στο ΑΕΠ, ενισχύει σημαντικά τα δημόσια έσοδα και τα ασφαλιστικά ταμεία και η επίδρασή του στην περιφερειακή ανάπτυξη αντανακλάται σε κάθε απομακρυσμένο νοικοκυριό. Το αποτύπωμά του στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι θετικό και αποτελεί βασικό μοχλό στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού οι ωφέλειες του διαχέονται σε άλλους 17 κλάδους και 9 τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Για αυτό και είναι υποχρέωση όλων όσοι επιθυμούμε την περαιτέρω προαγωγή της ελληνικής ξενοδοχίας προς όφελος της οικονομίας και της απασχόλησης, να βάλουμε μια τάξη στο πλαίσιο λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ώστε να προστατεύσουμε το τουριστικό μας προϊόν και τις νόμιμες επιχειρήσεις». 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, Γιώργος Καββαθάς, δήλωσε σχετικά: «Θεωρώ αναγκαία την παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις των κλάδων που επλήγησαν δυσανάλογα από την πανδημία, κυρίως για να μπορέσουν να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που συσσώρευσαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Το τελευταίο μάλιστα διάστημα, προφανώς λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, διαφαίνεται μια αύξηση των επιχειρήσεων που αδυνατούν να φανούν συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Θέλω να πιστεύω πως η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει ώστε να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος με την πολιτεία που θα καταλήξει σε αποτελεσματικά μέτρα για την δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας και εστίασης».

Ο Πρόεδρος της ΕνΕΑΠ, Ισίδωρος Ρεβάχ, δήλωσε σχετικά:«Η πανδημία έπληξε με μεγάλη σφοδρότητα το κανάλι HORECA, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 60% του κύκλου εργασιών του κλάδου των αλκοολούχων ποτών. Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων, τα αλκοολούχα ποτά υφίστανται ένα δυσβάσταχτο βάρος:

Η βαριά φορολογία γενικά – και ειδικά ο εξαιρετικά υψηλός ΕΦΚ -δεν πλήττει μόνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των αλκοολούχων ποτών, αλλά αυξάνει σημαντικά και τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων HORECA και συντελεί στη διατήρηση των υψηλών τιμών σε μια περίοδο που κοινωνία και οικονομία αναμετρώνται με την ακρίβεια. Και, φυσικά, οι υψηλοί φόροι αποτελούν τροχοπέδη στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων πριμοδοτώντας τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να συμβάλει στον διάλογο για να απελευθερωθεί η αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου μας, του τομέα εστίασης και φιλοξενίας και της χώρας».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ, Νίκος Καλογιάννης,δήλωσε σχετικά: «Αναμφισβήτητα, ο  κλάδος HORECA αποτελεί σημαντικό τμήμα της Ελληνικής οικονομίας, αλλά κι ένα  σημαντικό κανάλι διάθεσης και προβολής για τα προϊόντα  μας, τα οποία όπως έδειξε και η μελέτη του ΙΟΒΕ συνεισφέρουν σημαντικά και θετικά τόσο σε έσοδα όσο και σε θέσεις εργασίας στην Ελληνική Οικονομία.

Τα τελευταία  χρόνια ο κλάδος πλήττεται τόσο από παράγοντες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν (COVID) όσο και με την επιβολή αυξημένων φορολογικών συντελεστών και ειδικά στα προϊόντα μας. Επιπλέον ο κλάδος της παραγωγής, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διακίνηση στην αγορά χύμα προϊόντων που  δημιουργούν πρόβλημα σε κατηγορίες προϊόντων που θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία αφενός μεν  εντός της χώρας αλλά κυρίως  στις αγορές του εξωτερικού, καθώς ο κλάδος της ποτοποιίας είναι από τους πιο εξαγωγικούς της χώρας.

Έτσι χάνεται  η ευκαιρία  να αξιοποιηθεί τόσο η  τουριστική προβολή της χώρας μας για την ανάδειξη και προώθηση των επώνυμων αποσταγμάτων στους καταναλωτές και κυρίως του επισκέπτες από χώρες του εξωτερικού. Ευελπιστούμε μέσω της πρωτοβουλίας «Στηρίζω HORECA» να επιτευχθεί ένας υγιής διάλογος με την Πολιτεία προκειμένου να μεταβάλλουμε την παρούσα κρίση σε ευκαιρία, με κοινό όραμα για ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και εν τέλει την ελληνική οικονομία»

Ο Πρόεδρος του Σωματείου BARECA,Ηρακλής Ζησιμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Γνωρίζουμε όλοι πως τα περασμένα 2 έτη ο κλάδος της εστίασης ήταν και παραμένει  ο πλέον πληττόμενος από την υγειονομική κρίση. Μακροχρόνια lockdown και μια σειρά περιοριστικών μέτρων,  ορισμένα από τα οποία παραμένουν σε ισχύ, έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες λουκέτα ή σε επιχειρήσεις εστίασης «φαντάσματα» που βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας.

Η ενεργειακή κρίση και η αλματώδης άνοδος του πληθωρισμού θα αποτελέσουν ταφόπλακα στον κλάδο μας αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Το εκρηκτικό μίγμα της κατακόρυφης αύξησης του κόστους σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με τον σημαντικό περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος προς κατανάλωση των πελατών μας θα αποτελέσει με μαθηματική ακρίβεια τη χαριστική βολή σε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Bartenders Ελλάδος, Δημήτρης Ζάππας, δήλωσε σχετικά: «Είναι επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία να λάβει μέτρα στήριξης και των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα σημεία επιτόπιας κατανάλωσης δημιουργούμε αξία για τις επιχειρήσεις που μας απασχολούν, για το τουριστικό προϊόν της χώρας, για την παροχή κορυφαίων εμπειριών στο κοινό.

Περνώντας σταδιακά στη μετά-Covid εποχή, οι Έλληνες bartenders δίνουμε, μαζί με τους φορείς της εστίασης και της φιλοξενίας, το «παρών» στον διάλογο για ένα βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο. Από πλευράς μας, παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αφοσίωση για την άψογη εφαρμογή του πρωτοκόλλου υγιεινής και ασφάλειας, να προάγουμε στην πράξη την υπεύθυνη πώληση αλκοόλ και να αναβαθμίζουμε διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας».

Η Χάρτα κοινών θέσεων και δεσμεύσεων της Συμμαχίας «Στηρίζω HORECA» παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Δευτέρα 21/3 στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η συντονίστρια της Συμμαχίας και  Γενική Διευθύντρια της ΕνΕΑΠ, Σοφίκα Παπανικολάου, ανέφερε: «Όλα τα μέλη της συμμαχίας, έχουμε βαθιά συναίσθηση των μεγάλων προκλήσεων της περιόδου αλλά και της νευραλγικής σημασίας που έχουν οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας για την εθνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Μέσω του «Στηρίζω HORECA», καλούμετην Πολιτεία να στηρίξει τις επιχειρήσεις αυτού του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβάνοντάς τες στα μέτρα στήριξης και στο σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και επιτρέποντάς τους να συμβάλουν δυναμικά στον διάλογο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας. Επιθυμούμε η Χάρτα που συντάξαμε μαζί με τους Συμμάχους μας να αποτελεί ένα κείμενο εργασίας, μια βάση αμοιβαίας κατανόησης των προβλημάτων και ευκαιριών για τον τομέα HORECA και την ελληνική οικονομία».

Χάρτα Κοινών Θέσεωνκαι Δεσμεύσεων

Η Χάρτα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του τομέα Φιλοξενίας και Εστίασηςαποτελεί μία πρωτοβουλία της Συμμαχίας ΣτηρίζωHORECA,ιδρυτικά μέλη της οποίας αποτελούνφορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζόμενων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον ευρύτερο τομέα φιλοξενίας και εστίασης (HORECA).

Η Συμμαχία ΣτηρίζωHORECAσυνέταξε και παρουσιάζει Χάρτα Θέσεων και Δεσμεύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και εστίασης (HORECA) στην Ελλάδα και προσκαλεί κάθε επιχείρηση ή φορέα που εκπροσωπεί επιχειρήσεις-παρόχους σχετικών υπηρεσιών, προμηθευτές ή εργαζόμενους να προσυπογράψει τη Χάρτα ή/και να συμμετέχει στον ενεργό διάλογο με την Πολιτεία και την Κοινωνία.

Το πλαίσιο για την ίδρυση της Συμμαχίας (όνομα)

Οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας (HORECA) αποτελούν το δυναμικότερο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Συνεισφέρουν συλλογικά Προστιθέμενη Αξία€9,8 δισ., η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι 112.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παράγουν περίπου 552.000 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 11,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Εστίαση και φιλοξενία αποδίδουν€3,6 δισ. σε μισθούς και εισφορές, καθώς και φόρους που ανέρχονται σε € 1,181 δισ.,ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5%των φορολογικών εσόδων του κράτους. (Πηγή: ΙΟΒΕ)

Μετά την πολυετή οικονομική κρίση στη χώρα, κατά την οποία ο τομέας εστίασης και φιλοξενίας (HORECA)στήριξεαποφασιστικά την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα την απασχόληση,σήμερα αντιμετωπίζει  πρωτόγνωρους κλυδωνισμούς εξαιτίας του μακροχρόνιου lockdown και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Σε αυτό το πλαίσιο, φορείς που εκπροσωπούμετη βιομηχανία φιλοξενίας, τις επιχειρήσεις καφεστίασης και ψυχαγωγίας και τις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων ποτών, συνενώσαμε τις δυνάμεις μας σε μια προσπάθεια κοινής ενεργοποίησης για την ανάδειξη των μεγάλων προκλήσεων της αγοράς μέσα από θετικές προτάσεις και λύσεις τόσο για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης όσο και για την συνολική διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και βιώσιμου αναπτυξιακούπεριβάλλοντος στο μέλλον.

Επιδίωξή μας είναι να μεταβάλλουμε την παρούσα κρίση σε ευκαιρία, σε κοινό όραμα για ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας που αφοράδεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και εν τέλει την ελληνική οικονομία.

Οι στόχοι μας

Η Πρωτοβουλία (όνομα) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Κλάδου HORECAστοχεύει να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, μέσω της προώθησης ενός συστηματοποιημένου διαλόγου σε εθνικό επίπεδο με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων και επαγγελματιών στον εν λόγω τομέα.

Προς αυτόν τον σκοπό, ηΣυμμαχία (όνομα) καταθέτει στο δημόσιο διάλογο αιτήματα καθώς και δεσμεύσειςμεκοινό στόχο:

 • να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας,
 • να διασφαλίσουμε τηβιώσιμη επανεκκίνηση του κλάδου εστίασης σε στέρεες βάσεις και με υψηλά κριτήρια ποιότητας,
 • να διατηρήσουμε τις υφιστάμενες και να δημιουργήσουμε περισσότερεςποιοτικές θέσειςεργασίας,
 • να παρέχουμευψηλού επιπέδου συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον καταναλωτή,
 • να είμαστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) για την εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, την ισότητα, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και το περιβάλλον.
  Οι προτάσεις μας

Στο παρόν ευμετάβλητο περιβάλλον, με ορατές τις επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας αλλά και της προγενέστερης δεκαετούς οικονομικής κρίσης, ο τομέας HORECAκαταφέρνει να παραμένει ανθεκτικός, προσαρμοστικός και ευέλικτοςστις νέες συνθήκες, τάσεις και προκλήσεις.

Για να εξέλθουμε ωστόσο με τις μικρότερες δυνατές απώλειες από τις συμπληγάδες της πανδημίας και να εισέλθουμε σύντομα και με σταθερά βήματα σε τροχιάβιώσιμης ανάπτυξης, είναι άμεση ανάγκηνα υιοθετηθούν οικονομικά αποδοτικές πολιτικές με αναπτυξιακή προοπτική.

Προς επίτευξη του άνωθεν στόχουκαι προσεγγίζοντας την παρούσα κρίση ως ευκαιρία εξυγίανσης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, ζητούμε πέντε καίριες παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας. Συγκεκριμένα, προτείνουμε:

 1. Επαναφορά – μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6%, όπως ίσχυε  μέχρι το έτος 2015 ή άλλως εναρμόνιση του με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ο ΦΠΑ διαμονής στη Κύπρο ανέρχεται σε 9%, στην Πορτογαλία στο 6%, στην Ισπανία σε 10%, στην Ιταλία σε 10%, στην Τουρκία 8% κλπ). Με την προτεινόμενη μείωση  επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
 2. Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% ώστε μεταξύ άλλων να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος που προκαλείται κυρίως από την υπέρμετρη αύξηση των τιμών ενέργειας.
 3. Προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των αλκοολούχων ποτών στο μέσο όρο της ΕΕ, προσεγγίζοντας αναλογικότερα τη σχέση της φορολόγησης με το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών (σήμερα ο συντελεστής ΕΦΚ είναι ο υψηλότερος στην Ε.Ε. σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα) καθώς και ως απάντηση α) στο κύμα ανατιμήσεων που πλήττει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και στη β) στη φοροδιαφυγή και το παράνομο εμπόριο που ενισχύεται από την υψηλή φορολογία.
 4. Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς στις επιχειρήσεις εστίασηςκαι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έναντι των επιπτώσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίαςπ.χ.παράταση στην εξόφληση των επιστρεπτέων προκαταβολών για ένα εξάμηνο και επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για τα καταστήματα εστίασης για το εξάμηνο 11-2021 έως 4-2022 με κλίμακα αναλόγως πτώσης τζίρου σε σχέση με το 2019-2020.
 5. Άμεση έκδοση των  προσκλήσεων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν ήδη εξαγγελθεί και στοχεύουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεών μας στις απαιτήσεις της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (πρόγραμμα εξοικονομώ κλπ).
 6. Εξυγίανση του ανταγωνισμού στη διαμονή. Υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με την λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πρόβλεψη υποχρεώσεων (ΦΠΑ, τέλος παρεπιδημούντων, φόρος διαμονής κλπ)  ανάλογων με αυτές που ισχύουν για τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα. Εντοπισμός των παράνομων καταλυμάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σφράγιση κλπ).

Με τις δυνάμεις μας εστιασμένες στην εθνική συλλογική προσπάθεια για οικοδόμηση ενός νέου υγιούς και βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου για τις επιχειρήσεις, με διατηρήσιμες τις θέσεις εργασίας, είναι προς το συμφέρον όλων ο κλάδος HORECAνα παραμείνει ανταγωνιστικός εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με τις τουριστικά ανταγωνιστικές και γειτονικές χώρες, χωρίς διακρίσεις και ανισότητες.

Στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας οι φορείς τηςΣυμμαχίας (όνομα), πέρα από τα παραπάνω αιτήματα, διατυπώνουν δημόσια σειρά δεσμεύσεων για τις οποίες καλούμαστε να εργασθούμε συλλογικά ως Συμμαχίακαθώς και ο κάθε φορέας, η κάθε επιχείρηση και ο κάθε εργαζόμενος ή ιδιοκτήτης ξεχωριστά.

Οι δεσμεύσεις μας

 • Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσειςμε κοινωνική ευθύνη,αναπτύσσουμε προτάσεις με θετικό πνεύμα καισυνεργαζόμαστε με την Πολιτεία, προσηλωμένοι στον κοινό στόχο για τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους τομείς της φιλοξενίας και της εστίασης.
 • Υποστηρίζουμε ενεργά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs)για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη (Στόχος 8), Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση (Στόχος 12) και προστασία του περιβάλλοντος (Στόχοι 13-15).
 • Εργαζόμαστε συλλογικά και συστηματικά για:

τη διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες μας με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα,
τηνεφαρμογή σύγχρονων προτύπων υγιεινής και ασφάλειαςγια τους καταναλωτές των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις μας
τη διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις HORECA
την επιμόρφωση και ευαισθητοποίησητων εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση με έμφαση στην υπεύθυνη διάθεση των υπηρεσιών και προϊόντων μας,
την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτυχή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Μέσω της Συμμαχίας «Στηρίζω HORECA», επιθυμούμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της Εθνικής Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από την ανάπτυξη Πρωτοβουλιών και Διαλόγου, καθώς και στην εκπαίδευση των πολιτών του αύριο μέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενεργού συμμετοχής.

Προτρέπουμε την Πολιτεία να στηρίξει τις επιχειρήσεις του οικοσυστήματος HORECA  συμπεριλαμβάνοντάς τες στα μέτρα στήριξης και στο σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, με την αξιοποίησηεργαλείων και πόρων του νέου ΕΣΠΑ.

Φορείς που υπογράφουν το άνωθεν κείμενο

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)
 2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ)
 3. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ)
 4. Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
 5. Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης BARECA
 6. Ένωση Bartenders Ελλάδος
 7. Θεσμός Athens Bar Show
horeca 2019