Στις 28.02.2022 το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημερώνει ότι «παρέλαβε μία δεσμευτική προσφορά από την κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS KAVALA, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP – EFA GROUP – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄ του «Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» (ΟΛΚ Α.Ε.)».

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τραγική διάψευση της θριαμβολογίας των Υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όταν είχαν κατατεθεί οι 5 μη δεσμευτικές προσφορές, ο κ. Πλακιωτάκης αυτοθαυμαζόταν δηλώνοντας ότι «δικαιώνεται πλήρως η στρατηγική και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης μας», γεγονός που επιβεβαιώνεται από την σημερινή εξέλιξη. Από την άλλη αποδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ., που έλαβε χώρα με τις ευλογίες της κυβέρνησης, στηρίχθηκε στις προτιμήσεις και τις επιλογές των υποψήφιων «επενδυτών» και της «αγοράς», και όχι στις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, ούτε και στην γεωοικονομική σημασία του λιμανιού.

Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι από τον Ιούλιο του 2020 που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υπο-παραχώρηση του λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ της Καβάλας καμία συζήτηση δεν έγινε με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση και κανένα σχέδιο δεν παρουσιάστηκε για την ανάπτυξη του λιμανιού και για τις δεσμεύσεις των υποψήφιων «επενδυτών».

Όμως η αποτυχία του διαγωνισμού δεν περιορίζεται στα ανωτέρω. Ακόμη και η μοναδική δεσμευτική προσφορά που κατατέθηκε, δεν πληροί τις απαιτήσεις του ίδιου του διαγωνισμού αναφορικά με την τεχνική εμπειρία που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., αφού από τις τρεις εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία «INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS KAVALA» καμία δεν ανταποκρίνεται στο κριτήριο της «διαχείρισης και λειτουργίας» λιμένα.

Κατόπιν των παραπάνω καλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη (ως έμμεσο μοναδικό μέτοχο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) να:

  • Δώσει εντολή στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό όπως έχει κάθε δικαίωμα από την προκήρυξη.
  • Αποσύρει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και των υπόλοιπων περιφερειακών λιμένων που βρίσκονται σε εξέλιξη (Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο Κρήτης).
  • Προχωρήσει άμεσα σε ένα συνολικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων με έμφαση στις επενδύσεις για τη μετατροπή τους σε «πράσινα» και «έξυπνα» λιμάνια και στην ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα όσον αφορά στον λιμένα Καβάλας, προτείνουμε την εκπόνηση συνολικού σχεδίου για την ολόπλευρη ανάπτυξή του από τον Οργανισμό, με συμμετοχή στο σχεδιασμό των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης και την αξιοποίηση του λιμένα στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την προώθηση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες.