Η ACI EUROPE (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων) και η ΙΑΤΑ κάλεσαν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να άρουν όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τα πλήρως εμβολιασμένα/αποκαταστημένα άτομα που διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό Covid, όπως συνιστά το νέο καθεστώς για τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το νέο αυτό καθεστώς, το οποίο καθορίζεται από σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ που εγκρίθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2022, βασίζεται στην κατάσταση της υγείας των ταξιδιωτών και όχι στην επιδημιολογική κατάσταση της χώρας ή της περιοχής προέλευσής τους.

Ανεξάρτητη έρευνα που διεξήχθη στη Φινλανδία και την Ιταλία παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής πολιτικής για την άρση των περιορισμών. Η έρευνα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της προσέγγισης με επίκεντρο τον ταξιδιώτη, αναδεικνύοντας την αναποτελεσματικότητα των πρόσφατων ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από τις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τον μετριασμό των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία που ενέχει το COVID-19.

Η νέα ανάλυση που εκπονήθηκε από την Oxera και την Edge Health αποκαλύπτει ότι οι απαιτήσεις δοκιμών πριν από την αναχώρηση είναι πιθανό να είναι αναποτελεσματικές για την αναχαίτιση ή ακόμη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της παραλλαγής Omicron.

Η ανάλυση των περιορισμών εξέτασης που επέβαλαν η Ιταλία και η Φινλανδία στις 16 Δεκεμβρίου και στις 28 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα σε όλους τους εισερχόμενους ταξιδιώτες δεν έκανε καμία διακριτή διαφορά στη μετάδοση των κρουσμάτων Omicron στις χώρες αυτές. Αντίθετα, ο αντίκτυπος αυτών των περιορισμών, και ιδίως οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές και περιττές οικονομικές δυσχέρειες – όχι μόνο για τους τομείς των ταξιδιών και του τουρισμού και το εργατικό δυναμικό τους, αλλά για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι μελέτες επίσης έδειξαν πως η διατήρηση των απαιτήσεων ελέγχου πριν από την αναχώρηση για τους εμβολιασμένους/ανακτηθέντες ταξιδιώτες περαιτέρω δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση στη μελλοντική εξάπλωση της παραλλαγής Omicron στην Ιταλία και τη Φινλανδία.

Η επιβολή αυτών των περιορισμών νωρίτερα δεν θα σταματούσε την εξάπλωσή του ούτε θα την περιόριζε σημαντικά στην Ιταλία και τη Φινλανδία. Αυτό είναι συνυφασμένο με το γεγονός ότι οι παραλλαγές κυκλοφορούν πολύ νωρίτερα από τη στιγμή κατά την οποία εντοπίζονται, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσο ο ΠΟΥ όσο και το ECDC θεωρούν γενικά ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί είναι αναποτελεσματικοί.  

Το γεγονός ότι και οι δύο χώρες αίρουν τώρα τις απαιτήσεις τους για έλεγχο πριν από την αναχώρηση είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν: Και οι δύο χώρες θα μπορούσαν να τις είχαν άρει πολύ νωρίτερα ή να είχαν αποφύγει εξ αρχής την επιβολή τους. Πρέπει να αντληθούν διδάγματα για να αποφευχθεί επαναλαμβανόμενη οικονομική ζημία χωρίς συνοδευτικό όφελος για τη δημόσια υγεία.

Ενώ η Φινλανδία έχει άρει τους περιορισμούς για όλους τους εισερχόμενους εμβολιασμένους/επανορθωμένους ταξιδιώτες, η Ιταλία το έκανε μόνο για τους εισερχόμενους ταξιδιώτες από την ΕΕ/ΕΟΧ. Αυτό πρέπει τώρα να επεκταθεί σε όλους τους εισερχόμενους ταξιδιώτες, καθώς δεν υπάρχει κανένα όφελος για την ασφάλεια της υγείας από την περαιτέρω καθυστέρηση αυτού του βήματος.

Η ACI EUROPE και η ΙΑΤΑ προτρέπουν τις χώρες που εξακολουθούν να αποκλίνουν από το κοινό πλαίσιο της ΕΕ να ευθυγραμμιστούν γρήγορα με αυτό. Συγκεκριμένα, καλούμε τις κυβερνήσεις της Αυστρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Λιθουανίας και της Μάλτας να αντιμετωπίσουν επειγόντως το ζήτημα αυτό και να εγκαταλείψουν τους περιττούς και επιζήμιους περιορισμούς.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους οι εμβολιασμένοι/ επανορθωμένοι ταξιδιώτες θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς είτε ταξιδεύουν εντός της ΕΕ/ΕΟΧ είτε προέρχονται από άλλες χώρες. Είναι πλέον επείγον το Συμβούλιο της ΕΕ να ευθυγραμμίσει την παρωχημένη σύστασή του για τα ταξίδια στην ΕΕ (από τρίτες χώρες) με το νέο καθεστώς για τα ταξίδια εντός της ΕΕ/ΕΟΧ.

«Το νέο καθεστώς για τα ταξίδια εντός της ΕΕ/ΕΟΧ είναι σωστό να εστιάζει σε μια προσέγγιση με βάση το άτομο και να αναγνωρίζει ότι τόσο οι εμβολιασμένοι όσο και οι θεραπευμένοι ταξιδιώτες δεν πρέπει να υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό. Όμως η ύπαρξη κοινών καθεστώτων στην ΕΕ δεν εμπόδισε μέχρι στιγμής τα κράτη να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Τώρα έχουμε περαιτέρω αποδείξεις – οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν σημαντικό αποτέλεσμα – αλλά αυτό δεν αφορά τη δημόσια υγεία, αλλά την οικονομική σταθερότητα και τα μέσα διαβίωσης.  Εν ολίγοις, προκαλούν περισσότερο κακό παρά καλό», δήλωσε ο Olivier Jankovec, γενικός διευθυντής της ACI EUROPE.

«Η έρευνα είναι σαφές ότι η αναπόφευκτη καθυστέρηση στον εντοπισμό νέων παραλλαγών σημαίνει ότι η μετάδοση έχει ήδη συμβεί μέχρι τη στιγμή που επιβάλλονται ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Είναι η κλασική περίπτωση του να κλείνεις την πόρτα του στάβλου αφού το άλογο έχει φύγει. Επομένως, η διατήρηση των δοκιμών για τους εμβολιασμένους επιβάτες φαίνεται εντελώς αναποτελεσματική από υγειονομικής άποψης, αλλά βλάπτει την εμπιστοσύνη των επιβατών και τις εθνικές οικονομίες. Αυτή η τελευταία έρευνα θα πρέπει να δώσει στις κυβερνήσεις την αυτοπεποίθηση να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση της ΕΕ, επιτρέποντας στην Ευρώπη να κινηθεί και πάλι», δήλωσε ο Conrad Clifford, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΙΑΤΑ.