Πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, για το 2022 ενέκρινε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις, προκειμένου να συνεχιστεί η επιτυχημένη προβολή ολόκληρου του νησιού. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας, καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2022.

 Ειδικότερα, αποφασίσθηκαν :

1. Εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2022, το οποίο περιλαμβάνει τα νέα και τα συνεχιζόμενα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 460.621.438,38€

2. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας για το έτος 2022 που περιλαμβάνει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.681.900,00€.

3. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας για το έτος 2022 συνολικού προϋπολογισμού δράσεων 1.200.000,00€.
Η Περιφέρεια Κρήτης θα συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις, προκειμένου να συνεχιστεί η επιτυχημένη προβολή ολόκληρης της Κρήτης. 

4. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού δράσεων 395.000,00€. Η Περιφέρεια θα συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις, της Ελλάδας και του Εξωτερικού προκειμένου να προβληθούν τα κρητικά προϊόντα.

5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης με τη ένταξη του έργου Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης,με συνολικό προϋπολογισμό 153.055,68€.

6. Εγκρίθηκε η Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στη θέση “Κάμπος” Κισάμου, για το έργο: «επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμων Κισάμου και Καντάνου Σελίνου.