Διοργανώνεται το 2ο Press Event του project SUPMed διαδικτυακά από τον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΣΥΞΕ) την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 στην Κύπρο.

SUPMed
SUPMed

Η εκδήλωσή για το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» με ακρωνύμιο SUPMed, θα διεξαχθεί  από τις 11.00 πμ-12.00 μ. μέσω της πλατφόρμας zoom (ο κωδικός σύνδεσης θα σταλεί απευθείας μόνο στους συμμετέχοντες).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και θα διεξαχθεί στα αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση cha@cyprushotelassociation.org ή στο τηλέφωνο +357 22452820.

Κατά τη θερινή και πρώιμη φθινοπωρινή περίοδο του 2021, οι εταίροι από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα έχουν με επιτυχία συλλέξει δεδομένα και παρακολουθήσει τη συμπεριφορά των βασικών ενδιαφερομένων από τα πιλοτικά δείγματα τουριστικών καταλυμάτων, με βάση τις απαιτήσεις του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης και διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα », γνωστό και ως« SUPMed ».

Το έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιούλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023, με συνολικό προϋπολογισμό 1.279.405,00 €. Οι έξι εταίροι του έργου που συμμετέχουν στο έργο είναι η Aspon Consulting Ltd ως ο κύριος συνεργάτης (Κύπρος), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Ελλάδα), η Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (Ελλάδα), η Cellock Ltd (Κύπρος), το AIS Environment (Mάλτα) και η Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου (Κύπρος).

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, οι εταίροι συνεργάστηκαν στενά με το προσωπικό και τους πελάτες των 10 παράκτιων τουριστικών εγκαταστάσεων στις τρεις περιοχές δράσης του έργου, για να κατανοήσουν καλύτερα και να συγκρίνουν την τρέχουσα συμπεριφορά κατανάλωσης και διάθεσης των πλαστικών μίας χρήσης, μέσω πιλοτικών εφαρμογών.

Για να γίνει αυτό, διατέθηκαν ερωτηματολόγια σε διευθυντικά στελέχη των ξενοδοχείων, εργολάβους (π.χ. waste managers) και πελάτες. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις με τη διεύθυνση και το προσωπικό κάθε ξενοδοχείου, καθώς και παρακολούθηση του προσωπικού κάθε ξενοδοχειακής μονάδας και της συμπεριφοράς των πελατών. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση, η διάθεση και οι επιπτώσεις των πλαστικών μίας χρήσης (SUP) στον τουριστικό τομέα, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2019/904 για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων.

Τα αποτελέσματα αναλύονται προς το παρόν προκειμένου να εξαχθούν τα αποτελέσματα και τάσεις συμπεριφοράς σε κάθε περιοχή δράσης του έργου. Εντός του 2021, θα υποβληθεί επίσης μια ενοποιημένη έκθεση για να συνοψίσει τα αποτελέσματα και των τριών περιοχών σε Κύπρο, Κρήτη-Ελλάδα και Μάλτα.

4 SUPMed 2nd press release pic
SUPMed

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου θα επιτευχθεί περαιτέρω χρησιμοποιώντας το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (DST) που έχει επίσης αναπτυχθεί ως μέρος αυτού του έργου. Το DST παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλαστικά μίας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Σκοπός είναι να βοηθήσει κάθε τουριστικό κατάλυμα κατά τη διάρκεια μιας πιλοτικής περιόδου εφαρμογής στη σταδιακή κατάργηση και αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης.

Τα επόμενα βήματα του έργου είναι οι πιλοτικές τουριστικές εγκαταστάσεις να χρησιμοποιήσουν το DST για να εισάγουν δεδομένα πραγματικής ζωής σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης που καταναλώνονται και να εξεταστούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις στα ξενοδοχεία, προκειμένου να συγκριθούν το κόστος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τουριστικές εγκαταστάσεις θα υποστηρίζονται πλήρως από τους εταίρους για τη χρήση του DST. Επιπλέον, οι τουριστικές εγκαταστάσεις ενθαρρύνονται να παρέχουν προτάσεις στους εταίρους του έργου σχετικά με πιθανές βελτιώσεις για το DST.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του DST στις τρεις περιοχές, θα αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστων πρακτικών που θα παρουσιάζουν τα ευρήματα των πιλοτικών εφαρμογών, τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, πώς να μειώσουν τα SUP στον τουρισμό και σε άλλους τομείς, και ποιες περιβαλλοντικά πιο φιλικές και προσιτές εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες.

Αυτοί οι οδηγοί θα διαδοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ, μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ΜΚΟ, τουριστικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στις τρεις περιοχές και σε όλη την Ευρώπη, ως πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την αντικατάσταση των SUP.

SUPMed 2 1
SUPMed

Τα 10 τουριστικά καταλύματα – ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό δείγμα του έργου ανά περιοχή είναι:

 1. Κύπρος:
 2. GrandResort
 3. Atlantica Mare Village Ayia Napa
 4. Radisson Blue Hotel
 5. The Royal Apollonia
 • Ελλάδα-Κρήτη:
 • Elounda Palm Hotel & Suites
 • Infinity Blue Boutique Hotel & Spa
 • Enorme Lifestyle Beach Resort
 • Μάλτα:
 • Hilton Malta
 • 1926 Hotel & Spa
 • Mellieha Holiday Centre