Σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021, η οποία θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι:
 • Αρχές Οκτώβρη του 2021 ξεκινάνε οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 . Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.
 • Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν). Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 ανά Νομό. Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:

Μειώνεται το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να επιδοτηθεί και διαμορφώνεται στα 28.000,00€ από 50.000,00€ του προηγούμενου προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021.

Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι:

ΒαρύτηταΕίδος κριτηρίου
Ανηγμένο Κόστος Εξοικονόμησης ενέργειας ( βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας )50%
Υφιστάμενη Ενεργειακή κλάση5%
Βαθμοημέρες Θέρμανσης7%
Παλαιότητα κατασκευής3%Ενεργειακά Κτηριακά
Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα14%Εισοδηματικά
Μονογονεική οικογένεια7%
Μακροχρόνια άνεργος7%
ΑΜΕΑ7%

Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει της εξίσωσης Συνολικής Βαθμολογίας

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται  ή ενοικιάζεται ή είναι δωρεάν παραχωρημένη.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 4. Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
 5. Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας Γ.
 6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

 • 1. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
 • 2. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.
 • 3. Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης του ακινήτου, τότε η χρήση του (ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση) θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και επομένως θα διαμορφώνεται και ανάλογα η επιδότηση.

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να κάνει μια μόνο αίτηση για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 .

Η επιδότηση φτάνει μέχρι το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το εισόδημα (“Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς” από το Εκκαθαριστικό):

Ατομικό ΕισόδημαΟικογενειακό ΕισόδημαΠοσοστόΕπιχορήγησης
ΙδιοκατοίκησηΔωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση
15.00010.00075%40%
25.000 – 10.00010.000 – 20.00070%40%
310.000 – 20.00020.000 – 30.00055%40%
420.000 – 30.00030.000 – 40.00045%40%
530.000 – 50.00040.000 – 60.00040%40%

Η επιδότηση καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και αυτός εξοφλεί τα τεχνικά συνεργεία. Για την ακρίβεια, μετά την απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη το 50% της επιδότησης, ο οποίος μαζί με τη δική του συμμετοχή θα πρέπει να το καταβάλλει στα συνεργεία. Στο τέλος του έργου καταβάλλεται το υπόλοιπο 50% της επιδότησης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη ώστε να εξοφληθούν τα συνεργεία.

Επιπλέον επιδότηση προσφέρεται με τη δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής. Μάλιστα, για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία θα υπάρχει μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον τραπεζικό δανεισμό των νοικοκυριών αυτών.

Αν πρόκειται για πολυκατοικία και ενταχθεί ολόκληρη, τότε η επιδότηση κάθε διαμερίσματος αυξάνεται κατά 10%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει έως 28.000 € ανά ακίνητο, εφόσον δεν ξεπερνάει:

 • Τα 180 € / τμ (σύμφωνα με το Ε9)
 • Τα 0.9€ / τμ / kWh ετήσιας εξοικονομούμενης ενέργειας.

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται κατά 80% από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 τα παρακάτω:

 • ΠΕΑ Α’ πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 • ΠΕΑ Β’ Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου Οι διατάξεις που διέπουν την λεγόμενη / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • Σύμβουλος έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος.
 • Οικοδομική Άδεια.
 • Μελέτη παρεμβάσεων.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις υπηρεσίες μηχανικού και συμβούλου είναι 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών από την έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Μέσα στο διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής; θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 30% της αξίας του έργου.

Η αίτηση θα περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται σε βάθος χρόνου. Για αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται για την κατάθεση τόσο της αίτησης όσο και ενός ευρύτερου συνόλου δικαιολογητικών, σχετικά με τις ζητούμενες αλλαγές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο ενεργειακό προφίλ της κατοικίας τους.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε τα βασικότερα δεδομένα τόσο του ίδιου του Προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021, όσο και της σωστής προετοιμασίας και της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τις κατοικίες φυσικών προσώπων, και οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν βασικές προϋποθέσεις:

 • 1. Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.
 • 2. Να είναι κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
 • 3. Να έχουν εξασφαλίσει κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS.
 • 4. Nα έχουν ολοκληρώσει τη νομιμοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.
 • 5. Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να καλύπτουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο που θέτει το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021, να είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και να ανήκουν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων με νέας γενιάς κουφώματα με θερμοδιακοπή με μέγιστη θερμομονωτική ικανότητα.
 2. Αντικατάσταση Υαλοπινάκων
 3. Εξωτερική θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη Τοποθέτηση μόνωσης στις επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Επίτευξη μέγιστης ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
 4. Συστήματος θέρμανσης – ψύξης
 5. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
 6. Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (π.χ. τέντες, ρολλά).
 7. Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (Smart Home) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες) Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)

Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Αφορά αιτήσεις Πολυκατοικιών)

 1. Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
 2. Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
 3. Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
 4. Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος Αναβάθμισης

 1. Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής: 
 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ. 
 • Για αιτήσεις Πολυκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
Ενεργειακές κατηγορίεςΕπιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α.ΠΕΑ ( μονοκατοικία, μεμόν. διαμέρισμα, πολυκατοικία )Ελάχιστος ενεργειακός στόχος, κατάταξη Β.ΠΕΑ ( μονοκατοικία, μεμόν. διαμέρισμα, πολυκατοικία ) σε αντιστοιχία με την αρχική κατάταξη του Α.ΠΕΑ
Α+
Α
Β+
Β
ΓΓΑ
ΔΔΒ+
ΕΕΒ
ΖΖΓ
ΗΗΔ
 1. Κάθε δομικό στοιχείο που αποτελεί τμήμα του κελύφους, καθώς και κάθε τεχνικό σύστημα, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του ΚΕνΑΚ στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
 2. Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις πρέπει να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Απαραίτητη προϋπόθεση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Α’ ΠΕΑ από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τα κάτωθι:

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021
 • Υποβολή και διαχείριση φακέλου
 • Συμβουλευτική/σχεδιασμός/επίβλεψη υλοποίησης

Η ομάδα μας αποτελείται:

 • Ενεργειακούς επιθεωρητές
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους/Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 • Έμπειρους τεχνικούς

Ο συνδυασμός της εξειδίκευσης του τμήματος και ή πολυετή εμπειρία της εταιρείας μας εγγυάται: Την κατάρτιση της βέλτιστης οικονομοτεχνικά πρότασης για το ακίνητό σας.

Έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εργασιών μέσω της συγχρηματοδότησης του Υπουργείου, γνωρίζουμε την ακριβή διαδικασία ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021.

Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με καταξιωμένους  ενεργειακούς επιθεωρητές  από όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει  την διαδικασία  ‘’Εξοικονομώ κατ’ Οίκον 2021’’. Σε περίπτωση που δεν έχετε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, αναλαμβάνουμε την έκδοσή του :

Γιατί να κάνω αίτηση;

Είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου; Ποια είναι η διάρκεια αποπληρωμής και πόσο το επιτόκιο;

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;

Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

Το ακίνητό μου είναι αυθαίρετο μπορώ να ενταχθώ;

Το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Ενημερώσεις προγραμμάτων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2021»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκυρη και πλήρη ενημέρωσή σας και την έναρξη προετοιμασίας του φακέλου.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.