Ο Βαγγέλης Κυριακού γράφει στην ηλεκτρονική εφημερίδα τουρισμού «itn Ελληνικός Τουρισμός» που κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 για την διαχείριση των προορισμών και την σημασία της παγκόσμιας μέρας τουρισμού.

Κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έχει θεσμοθετήσει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με ευθύνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ). Πώς μπορεί ένας προορισμός να αξιοποιήσει την ημέρα; Είναι δυνατόν να γιορτάζουμε την ημέρα Τουρισμού; Τι να κάνουμε δηλαδή, να χορεύουμε γιορτάζοντας με τους τουρίστες; Πολλά είναι τα απλοϊκά ερωτήματα για ποιο λόγο πρέπει να γιορτάζεται η ημέρα, από ποιους, με ποιο στόχο και τι σκοπό.

Με την σημασία του Τουρισμού να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις λόγω των προβλημάτων της πανδημίας είναι αλήθεια ότι πολλοί προορισμοί σκέφτηκαν να επανατοποθετηθούν στο θέμα μην γνωρίζοντας ακριβώς πώς και έχοντας μια πρότερη μόνιμη ανησυχία για τα οικονομικά αποτελέσματα από τις σχετικές δραστηριότητες. Η μονοκαλλιέργεια ωστόσο, καθώς και τα προβλήματα εποχικότητας, συνιστούν την ανάγκη για μια εκ νέου και εκ βάθρων αλλαγή του πλαισίου συζήτησης για τον προορισμό.

Η παγκόσμια ημέρα Τουρισμού είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δούμε τι σημαίνει προορισμός και πως τοποθετείται ο εαυτός μας ή ο φορέας ή επιχείρηση που απασχολούμαστε, σε σχέση με το κοινωνικό φαινόμενο τουρισμός. Τα προβλήματα στον τουρισμό υπήρχαν, η πανδημία ήρθε να τα επιταχύνει όλα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα παράθυρο χρόνου για εξεύρεση πιο βιώσιμων λύσεων.

Ο προορισμός σε επίπεδο χώρας ορίζεται σε τρία επίπεδα ακολουθώντας και το διοικητικό σύστημα με ανάπτυξη προορισμών αρχικά σε τοπικό επίπεδο με ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και συζήτηση όλων των φορέων που σχετίζονται αμιγώς με το θέμα (Αξιοθέατα, Φιλοξενία, Εστίαση).

Σε περιφερειακό επίπεδο ο προορισμός συνίσταται στην θεματική δικτύωση που γεννά την προστιθέμενη αξία ενώ όλα τα παραπάνω καλύπτονται από την γενική ομπρέλα και δικτύωση όλων των επιπέδων.

Επειδή όμως ο τουρισμός ως κοινωνικό φαινόμενο αλληλεπιδρά στο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στο τραπέζι εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανώτατη τουριστική αρχή, με τα επιστημονικά στελέχη τους, συμμετέχουν σε κάθε επίπεδο οι ενδιαφερόμενοι φορείς επίσης με τα στελέχη τους.

Αυτό απαιτεί ανθρώπινους πόρους που να γνωρίζουν καλά την επιστήμη του τουρισμού ως οριζόντια διαδικασία καθώς επίσης και τις διεργασίες του μάναντζμεντ που έχει αναγνωριστεί στην Agenda 2030 ως ιδιαίτερος πυλώνας στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Θέλουμε εξειδικευμένους ανθρώπους λοιπόν. Θέλουμε στελέχη να γνωρίζουν το θέμα σε βάθος.

2021 EDESSA GR World Tourism Day 27 Sep

Ευκαιρία λοιπόν την ημέρα Τουρισμού ο προορισμός να προσπαθήσει να επανατοποθετηθεί με βάση την θεματική ενότητα που κάθε φορά επιλέγεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Η Διαχείριση Προορισμού μπορεί να επιλέξει την άτυπη εκπαίδευση των πολιτών γνωρίζοντας και αναδεικνύοντας τις προσπάθειες που έγιναν την προηγούμενη χρονιά, την διασύνδεση με εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις ανοιχτές διαλέξεις και οικοξεναγήσεις, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, καθώς και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη του τουριστικού οικοσυστήματος και των ανθρώπων που συμμετέχουν.

Να ενθαρρύνει με άλλα λόγια την τοπική, περιφερειακή, εθνική πλευρά της προσφοράς. Η Διαχείριση Προορισμού και οι DMO δεν είναι απλά εργαλεία τουριστικής προβολής. Είναι εργαλεία πολύπλευρων παρεμβάσεων, όπου η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με τουρισμό 365 ημερών, καθώς και υγιείς επιχειρήσεις και φορείς, γυρνούν στις τοπικές κοινωνίες οφέλη που είναι και  το ζητούμενο.

Για φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι αφιερωμένη στο Τουρισμό χωρίς Αποκλεισμούς για όλους και ήδη στο δικτυακό τόπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού φαίνονται και οι εκδηλώσεις που οργανώνονται στην Ελλάδα. Για όσους προορισμούς δεν έχουν σκεφθεί ακόμη κάποια εκδήλωση υπάρχει πάντα χρόνος να συμμετέχουν.

Στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρούν όλοι για έναν Τουρισμό για όλους χωρίς αποκλεισμούς.  Το ταξίδι είναι ανάγκη, είναι εκπαίδευση είναι διαφυγή, αλλά πρωτίστως είναι αναψυχή και διανοητική σύνδεση με τον προορισμό. Κάθε προορισμός οφείλει να αναδεικνύει και να προστατεύει το φυσικό, το πολιτιστικό και το κοινωνικοοικονομικό του περιβάλλον χτίζοντας ανθρώπινους πόρους και κουλτούρα δικτύωσης και συνεργασίας.

Σήμερα που το τρίπτυχο φύση-υγεία-ευεξία φαίνεται να διαμορφώνει μια νέα συνθήκη, οι προορισμοί οφείλουν να σέβονται και να αναδημιουργούν με τόλμη και έμπνευση. Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού μπορεί να είναι ευκαιρία επανέναρξης διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες. Τολμήστε…

44 KYRIAKOU
https://itnnews.gr/wp-content/uploads/2021/09/ITN_16092021.pdf