Επιδοτούμενη και δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων θα προσφέρει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε 190 εργαζόμενους  του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων.  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης 200 ωρών και να λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024  στα εξής θεματικά πεδία:

• Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικό τομέα

• Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης Μονάδων Εστίασης

• Πωλητής -Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου

• Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing

• Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

• Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE) 


Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εξασφάλισε τη σχετική χρηματοδότηση μετά την έγκριση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» που υπέβαλε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης.   

«Με την πρωτοβουλία αυτή, θέλουμε να βοηθήσουμε  εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και τη θέση τους στην αγορά εργασίας ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της Οικονομίας» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης, επισημαίνοντας ότι το προσεχές διάστημα θα γίνει η σχετική πρόσκληση από το Επιμελητήριο Ηρακλείου για να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι.