Ακολουθώντας τους προηγούμενους μήνες, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Αθηνών κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2021 επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στο αεροπορικό ταξίδι, με την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου να εμφανίζεται μειωμένη κατά 58,2% σε σχέση με την κίνηση του 2019.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ενδεικτικό μιας αργής, βαθμιαίας βελτίωσης σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, με την άρση των περιορισμών μετακινήσεων από τα μέσα Μαΐου να υποστηρίζουν μια σταδιακή ανάκαμψη. Η βελτίωση αυτή ήταν πιο εμφανής στην εγχώρια κίνηση,
όπου οι επιβάτες ήταν κατά 42,8% μειωμένοι σε σχέση με το 2019, με τη διεθνή επιβατική κίνηση επίσης να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, με μείωση κατά 64,9% σε σύγκριση με το 2019.

Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο του 2,7 εκατ. επιβατών, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 31,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 76,4% σε σχέση με την κίνηση του 2019, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας από το Μάρτιο του 2020 και μετά. Οι επιβάτες, τόσο των πτήσεων εσωτερικού όσο και των διεθνών πτήσεων, κατέγραψαν μείωση της τάξης του 8,2% και 43,9% αντίστοιχα σε σχέση με το 2020 και 64,9% και 81,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2019. 

aerodddddddddyyyyyyyyy