Η Έκθεση που κατάρτισε η Έλενα Κουντουρά ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την «Στρατηγική της ΕΕ στην Οδική Ασφάλεια 2021-2030» υπερψηφίστηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά κρίσιμη έκθεση που η Ευρωβουλευτής εισηγήθηκε και εκπόνησε με στόχο η ΕΕ και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πιο τολμηρές και αποτελεσματικές  πολιτικές για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, και τη μείωση των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η πρωτοβουλία αυτή της Έλενας Κουντουρά κινητοποίησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να έχουν κατατεθεί και ενσωματωθεί περισσότερες από 200 τροπολογίες στο τελικό κείμενο.

Η Έκθεση καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκαίων παρεμβάσεων σε τέσσερις κατευθύνσεις:

 • ασφαλή οχήματα
 • ασφαλείς υποδομές
 • ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου
 • διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου για το μέλλον.

Οι  βασικότερες  παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις που προτείνει η έκθεση είναι:

 • Καθιέρωση ανώτατου ορίου ταχύτητας οχημάτων 30 χλμ./ώρα σε αστικές περιοχές
 • Μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών
 • Κατά προτεραιότητα στήριξη  από Κομισιόν και κράτη-μέλη των επενδύσεων σε  υποδομές με το μεγαλύτερο όφελος για τις ανθρώπινες ζωές
 • Υλοποίηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας από τα κράτη-μέλη μέσα από την εξασφάλιση εθνικών πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό τους, συνδυαστικά με ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα
 • Εξασφάλιση πόρων για την επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας
 • Ενίσχυση του ρόλου των υπηρεσιών Υγείας στην οδική ασφάλεια, τόσο αμέσων μετά μια σύγκρουση όσο και μακροπρόθεσμα για την υποστήριξη των θυμάτων
 • Απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα μέσω πλήρους εξιχνίασης αιτιών των συγκρούσεων και αξιοποίηση των πληροφοριών του ’μαύρου κουτιού’ που θα αποτελεί εξοπλισμό των αυτοκινήτων
 • Εισαγωγή  βασικών δεικτών επιδόσεων (Key Performance Indicators – KPI)  στην οδική ασφάλεια, για την συγκέντρωση εναρμονισμένων στοιχείων και τη διαμόρφωση των πολιτικών
 • Συστηματική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών δρόμων
 • Ενισχυμένη νομοθεσία για τις τεχνολογικές προδιαγραφές των οχημάτων
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια των διανομέων κατ’ οίκον
 • Νέα μέτρα  για την αντιμετώπιση της κόπωσης των επαγγελματιών οδηγών
 • Πλήρης εφαρμογή της  ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί  προηγμένων χαρακτηριστικών  ασφαλείας στα οχήματα (πχ. Intelligent Speed Assistance, Emergency Lane Keeping System) μέσω φιλόδοξης  δευτερεύουσας νομοθεσίας, συμβατής με τις τεχνολογικές εξελίξεις στα οχήματα και τα συστήματα οδήγησης
 • Νέο εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα, για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφαλή λειτουργία και χρήση τους
 • Θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου έγκρισης τύπου για τις νέες συσκευές προσωπικής κινητικότητας και έκδοση από την Κομισιόν κατευθυντήριων γραμμών  σχετικά τη χρήση τους, στα κράτη-μέλη
 • Ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου για τη διασυνοριακή επιβολή των αδικημάτων οδικής κυκλοφορίας, κατά την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και πρόταση καθιέρωσης Ευρωπαϊκού Έτους για την Οδική Ασφάλεια
 • Ευρεία χρήση  των μέσων μαζικής μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις και ενθάρρυνση ήπιων μορφών, όπως το περπάτημα και η ποδηλασία  
 • Δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις οδικές μεταφορές, στα πρότυπα αντίστοιχων οργανισμών για αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές

Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά ευχαρίστησε όλες τις πολιτικές ομάδες για τη μεγάλη ανταπόκρισή τους και συμβολή τους στην ολοκλήρωση της έκθεσης, η οποία θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της δεκαετίας για την μείωση των θανάτων και τραυματισμών στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

 Όπως τόνισε, η στρατηγική  για την οδική ασφάλεια προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση από την Κομισιόν αλλά και κάθε κράτος-μέλος, που πρέπει να εκφραστεί μέσα από τολμηρές και φιλόδοξες δράσεις.

Μετά από την υπερψήφισή της στην Επιτροπή TRAN, η Έκθεση θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.