Στην ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και εργαλείων που αφορούν στον τουρισμό για όλους στοχεύει η συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνης και των Δήμων Αγίας Νάπας και Σωτήρας, στην Κύπρο.

Πρόκειται για συνεργασία του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020-In Heritage: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός».

Η πράξη αφορά:

  • Στη βελτίωση της «προσβασιμότητας» των ΑμεΑ σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους.
  • Στην ανάδειξη και προώθηση της Ελλάδας και της Κύπρου ως «προσβάσιμους» τουριστικούς προορισμούς.
  • Στην ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και εργαλείων με στόχο τον τουρισμό για όλους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.200.810,00 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στον Δήμο Ρεθύμνης είναι 510.800,00 ευρώ. Από αυτά το 85% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 15% από εθνικούς πόρους.

Δράσεις

Οι κύριες δράσεις που πρόκειται να γίνουν στον Δήμο Ρεθύμνης αφορούν :

  • Στην ανακαίνιση του παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων.
  • Στη μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο, με την ταυτόχρονη προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία σε πολίτες με αναπηρία, ο Δήμος Ρεθύμνης θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων Braille τόσο στο ελαιοτριβείο όσο και σε σημαντικά αξιοθέατα του δήμου.

Επιπλέον, μέσω του ίδιου προγράμματος, προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ στο Φρούριο Φορτέτζα.

Κοινές δράσεις

Παράλληλα, θα γίνουν κοινές δράσεις από όλους τους εταίρους οι οποίες θα αφορούν την προώθηση και προβολή των «προσβάσιμων» τουριστικών προορισμών των δήμων μέσω υλικού δημοσιότητας, «προσβάσιμης» ιστοσελίδας και εργαστηρίων ενημέρωσης.