Δήμος Σαμοθράκης: Πρωτοβουλία για διαμόρφωση πεδίου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενέκρινε την υποβολή της Πράξης «Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και του φυσικού κάλλους της Σαμοθράκης μέσω στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης του αεροπορικού τουρισμού» συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ , που αποτελεί επιλέξιμη δημόσια δαπάνη και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης μέσω δανειακής σύμβασης που θα συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης Πεδίου Προσγείωσης Σαμοθράκης, προϋπολογισμού 260.400 ευρώ.  Οι συγκεκριμένες εργασίες συνιστούν ήπιες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον, αφού δεν απαιτούνται οι υποδομές των συμβατικών αεροδρομίων (πύργος ελέγχου, υποδομές επιβίβασης/ αποβίβασης, κ.λ.π.).

Οι εργασίες διαμόρφωσης περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες, ήπια περίφραξη, σε αρμονία με το περιβάλλον, διαμόρφωση του αεροδιαδρόμου μήκους 700 μέτρων, ανέγερση χώρου υποδοχής και στεγάστρου συντήρησης, καθώς και συνοδευτικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εργασίες. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις αξιοποίησης του Πεδίου Προσγείωσης με προϋπολογισμό 86.800 ευρώ.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ειδικές εξωστρεφείς παρεμβάσεις, όπως διαμόρφωση ειδικών διαδρομών επίσκεψης γύρω από το νησί, καταγραφή αξιοθέατων προσβάσιμων από μικρά αεροσκάφη, διαμόρφωση προτάσεων για επισκέψεις κατά την παραμονή στο νησί στις διαφορετικές εποχές του χρόνου, καθώς και δημιουργία ειδικού Οδηγού για τον αεραθλητή, με σημεία ενδιαφέροντος και το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης, σύμφωνα με αντίστοιχες καλές πρακτικές στην Ε.Ε. Επίσης, θα επιδιωχθεί η εκπόνηση ειδικής αναπτυξιακής μελέτης ένταξης σε ευρωπαϊκά δίκτυα αεροπορικού τουρισμού και μελέτης διασύνδεσης με δράσεις πολιτισμού και γαστρονομίας.