Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποστηρίξει ομόφωνα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19.

Ο στόχος του νέου εργαλείου είναι να διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 παρέχοντας απόδειξη ότι ένα άτομο είτε έχει εμβολιαστεί κατά του ιού, έχει λάβει αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής ή έχει αναρρώσει από τον Covid-19.

Το πιστοποιητικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έως την 1η Ιουλίου, θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, θα περιέχει κωδικό QR και θα εκδίδεται δωρεάν. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο, πρόσθεσαν αξιωματούχοι.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, δήλωσε: «Το πιστοποιητικό είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο φυσιολογική, πιο ελεύθερη και ασφαλέστερη ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των Ευρωπαίων, αρχίζοντας αυτό το καλοκαίρι.

Το νομικό πλαίσιο για το πιστοποιητικό αποτελείται από δύο νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο.

Η πρώτη πρόταση αφορά τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους και η δεύτερη αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν ή διαμένουν νόμιμα στον χώρο Σένγκεν.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, θα είναι δυνατή η χρήση του πιστοποιητικού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το πιστοποιητικό θα είναι επίσης ανοικτό σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται παγκοσμίως.