Το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers πρόκειται να πραγματοποιήσει το Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads Observatory – DNO) στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2021.

Ο ψηφιακός νομαδισμός είναι ένας νέος τρόπος ζωής και εργασίας, που αν και έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, εντάθηκε λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, υπολογίζεται ότι έως το 2035, οι Ψηφιακοί Νομάδες θα αποτελούν έως και το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες κινήσεις. Ενώ η χώρα μας έχει μεγάλες δυνατότητες προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση στο χάρτη των προορισμών των Ψηφιακών Νομάδων, ωστόσο έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων, που στοχεύει στη μελέτη αλλά και στην προώθηση αυτού του τρόπου ζωής, ανακοινώνει την πραγματοποίηση του 1ου Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers.

Τη διοργάνωση του συνεδρίου αναλαμβάνει η ομάδα των The Savvy Reps.

Στόχος του συνεδρίου είναι αφενός να εξερευνήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τις ελληνικές τοπικές κοινωνίες και οικονομίες από την προσέλκυση Ψηφιακών Νομάδων αλλά και να καταδείξει τις ενέργειες και τις δράσεις που πρέπει να γίνουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύντομα θα είναι «στον αέρα» το site www.digitalmobilities.gr με περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο. Εάν επιθυμείτε να είστε Πρεσβευτές επικοινωνίας του συνεδρίου, επικοινωνήστε στο info@thesavvyreps.com