Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, την οποία κοινοποιεί και στον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, με την οποία ζητεί να υπάρξει πρόβλεψη στο σύνολο των προγραμμάτων στήριξης για τις οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων ή τη λύση συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου. Συγκεκριμένα η ΠΟΞ στην επιστολή της αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Τόσο στο μέτρο της ενίσχυσης με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όσο και στα προγράμματα ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων και Επιδότησης Τόκων, προβλέπεται η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ενώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή (βλ.ενδεικτικά ΚΥΑ ΓΔΟΥ 232 – ΦΕΚ Β 804) υπάρχει  ρητή πρόβλεψη- εξαίρεση πως «Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση…, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις», αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπάρχει στα υπόλοιπα προγράμματα.

Αντιλαμβάνεστε και εσείς πως τα ξενοδοχεία, τα οποία επί ένα σχεδόν έτος λόγω των μέτρων και περιορισμών που έχουν επιβληθεί παραμένουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τυπικά ή ουσιαστικά κλειστά, δεν είναι και λογικώς δυνατόν να υποχρεώνονται να αναπληρώσουν εργαζομένους, οι οποίοι για τον οποιονδήποτε λόγο αποχωρούν από τη θέση εργασία τους».