Τηλεσυζητήσαμε και ζητήσαμε τη γνώμη από Δήμαρχους, Δημοτικούς Σύμβουλους αλλά και πρώην αιρετούς – μέλη του ΕΔΜΝ  ποια είναι η πρώτη τους άποψη σχετικά με το θέμα Δημιουργία και ανάπτυξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στο νησί τους.  Σε καμία περίπτωση η εργασία αυτή δεν θεωρείτε επίσημο και επιστημονικά τεκμηριωμένο γκάλοπ, σφυγμομέτρηση κλπ. Είναι μια ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  – ένδειξη της πρώτης σκέψης η οποία όμως μπορεί να μας δώσει μια εικόνα της σημερινής θέσης των ΣΔΙΤ  στο σχεδιασμό των δήμων, και στην εν γένει φιλοσοφία των μικρών νησιών σχετικά με τα ΣΔΙΤ.  Ερωτήθηκε στο σύνολο των μελών των μικρών νησιών του ΕΔΜΝ και  απάντησαν: 37,5% Δήμαρχοι, 41,7 Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι (ας έχουμε  υπόψη ότι ορισμένα μικρά νησιά ανήκουν διοικητικά σε άλλα μεγαλύτερα και στο Δημοτικό τους συμβούλιο εκπροσωπούνται από τους χωρικούς αντιδήμαρχους και 20,8% πρώην αιρετοί όλων των βαθμίδων).

2
  • Πιστεύετε ότι οι ΣΔΙΤ Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, μπορούν να αναπτυχθούν στο νησί σας;

Το 41,7 % επιθυμεί η σύμπραξη να περιοριστεί στον Δήμο και στους ιδιώτες, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η άποψη να συμμετάσχουν Όλοι. Το 12,5% θα επιθυμούσε σύμπραξη μεταξύ ιδιωτών και κράτους στο οποίο δεν θα συμμετείχαν οι δήμοι, ενώ χαμηλό είναι το ποσοστό της σύμπραξης μεταξύ ιδιωτών και μόνο περιφέρειας, κάτι που δείχνει την άποψη των ερωτηθέντων ότι  στις ΣΔΙΤ πρέπει να είναι ξεκάθαρη και δυνατή η συμμετοχή των Δήμων, ποσοστό που φτάνει στο 79,2%

4
  • Λειτουργούν σήμερα στο νησί σας ΣΔΙΤ;

Ξεκάθαρα ΟΧΙ με ποσοστό που ξεπερνά το 96%. Μόλις 1 στους 25 έχει έργο ΣΔΙΤ στο νησί του ή εν πάση περιπτώσει έχει έργο χαρακτηρισμένο ως ΣΔΙΤ. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα horizon 2020 είναι στην ουσία προγράμματα μιας μορφής ΣΔΙΤ

3 1
  • Πιστεύετε ότι το Νησί σας έχει δυνατότητες αξιοποίησης ΣΔΙΤ;

Ποσοστό που ξεπερνά το 95% δηλώνει ξεκάθαρα ΝΑΙ ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θεωρεί ότι το έργο δεν θα δίνει την δυνατότητα εξόφλησης στον επενδυτή .

5
  • Υπάρχουν Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας , οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο νησί σας ως ΣΔΙΤ;

Ποσοστό 4,2% ξεκάθαρα θεωρεί ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι ευθύνη της πολιτείας να βρει τα χρήματα και να τις δημιουργήσει. Ενώ το 50% θα ήθελε να δει μια ολοκληρωμένη πρόταση και ποσοστό 46%  στέκετε καταρχάς θετικά.

7
  • Εκτός τις ετήσιες  ή πολυετής επιδοτήσεις στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις , πιστεύεται ότι πρέπει να μελετηθεί το επόμενο βήμα στις χρηματοδοτήσεις, όπου θα περιέχει συμβάσεις ΣΔΙΤ με συμμετοχή του Δήμου σας;

Το σύνολο των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι το σημερινό σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά ( 20,8%),  θα τον ενδιέφερε να μελετηθεί το θέμα, αναγνωρίζοντας όμως παθογένειες στη κοινή διαχείριση πλοίων και άρα εμπιστεύεται τις επιχειρήσεις (45,8%), ποσοστό 29,2% θα ήθελε να μελετηθεί κάποια πρόταση και ένα 4% δεν  γνωρίζει .

8
  • Θα συμμετείχατε σε ένα σχήμα ΣΔΙΤ όπου ιδιωτικά κεφάλαια θα κατασκεύαζαν ένα έργο στο νησί σας το οποίο θα σας έφερνε έσοδα:

Ποσοστό  8,4 % θεωρεί ότι είναι υπόθεση της πολιτείας. Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο από το ποσοστό που αφορά την γνώμη για έργα ΣΔΙΤ κοινής ωφέλειας που είδαμε στη Νο  5 ερώτηση. Ενώ το 87,5% απαντά ξεκάθαρα ΝΑΙ και ποσοστό 4,2% δεν γνωρίζει.

  • Θα συμμετείχατε σε ένα σχήμα ΣΔΙΤ όπου ιδιωτικά κεφάλαια θα κατασκεύαζαν ένα έργο στο νησί σας ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΑΝ ΕΝΑ ΆΛΛΟ ΕΡΓΟ ( πχ Σχολείο, Δημαρχείο κλπ)

Το ποσοστό 8% που θεωρεί τις ΣΔΙΤ υπόθεση της πολιτείας παγιοποιείται και εδώ. Το 75% πιστεύει πως ΝΑΙ αρκεί το σύνολο των έργων να φέρνει έσοδα στο Δήμο και όχι το κάθε ένα ξεχωριστά. Ενώ το 16,7% θα ενδιαφερόταν για μια πιο συγκεκριμένη πρόταση.

9
  • Η κοινωνία του νησιού σας έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητες ΣΔΙΤ;

Τα ποσοστά εκφράζουν περισσότερο τις σκέψεις ενός ατόμου παρά τις θέσεις μιας  κοινωνίας. Έτσι το 45,8% Δεν τους έχει απασχολήσει ακόμα,  το 33,3% θα ήθελαν κάποια ενημέρωση , το 12,5% Δεν γνωρίζουν  ενώ μόλις το 8,3% ξεκάθαρα δεν θέλει έργα ΣΔΙΤ.