Με επιστολή προς τον Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  και τον Γεώργιο Πιτσιλή, διοικητή της ΑΑΔΕ, που κοινοποιείται στην Άννα Στρατινάκη, γενική γραμματέα Εργασίας, η ηγεσία της ΠΟΞ, επισημαίνει ότι τα ξενοδοχεία δεν μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, λόγω του τρόπου υπολογισμού μείωσης των εσόδων.

Σύμφωνα με την επιστολή, η ΑΑΔΕ για τον υπολογισμό της απώλειας εσόδων των επιχειρήσεων, συγκρίνει τα έσοδα των μηνών Σεπτεμβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020 με τα έσοδα των αντίστοιχων μηνών έτους 2019. Αν όμως ο κύκλος εργασιών ενός εκ των παραπάνω μηνών του 2019 δεν είναι θετικός, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί 4. Πλην όμως, επειδή συνήθως οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία του περί τα τέλη Οκτωβρίου, σε κάθε δε περίπτωση το αργότερο τον
Νοέμβριο κάθε έτους, είναι δεδομένο πως τον μήνα Δεκέμβριο ή και τον Νοέμβριο έχουν αρνητικό κύκλο εργασιών (έχουν μόνο έξοδα). Δεδομένου, λοιπόν, πως τον Φεβρουάριο (αφού δεν έχουν ξεκινήσει ξανά τη λειτουργία τους) έχουν μηδενικούς τζίρους εμφανίζονται να μην παρουσιάζουν την απαιτούμενη μείωση εσόδων, ενώ στην πραγματικότητα οι απώλειες των τεσσάρων μηνών (Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου) του 2020, σε σχέση την ίδια περίοδο του 2019 μπορεί να ξεπερνούν το 70%.

Κατόπιν αυτών ζητείται στην περίπτωση των ξενοδοχείων για τον υπολογισμό της απώλειας εσόδων για την ένταξη στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, να γίνεται σύγκριση αποκλειστικά και μόνο ανάμεσα στους μήνες της ανωτέρω περιόδου (Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου).

Η επιστολή της ΠΟΞ, έχει ως εξής:

«Αν και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ επεκτάθηκε μέχρι την 31η Μαρτίου,πολλά ξενοδοχεία δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό από τον μήνα Ιανουάριο και μετά λόγω του τρόπου που υπολογίζεται η απαιτούμενη μείωση εσόδων. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορηθήκαμε, η ΑΑΔΕ για τον υπολογισμό της απώλειας εσόδων των επιχειρήσεων, συγκρίνει τα έσοδα των μηνών Σεπτεμβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020 με τα έσοδα των αντίστοιχων μηνών έτους 2019. Αν όμως ο κύκλος εργασιών ενός εκ των παραπάνω μηνών του 2019 δεν είναι θετικός, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου του 2020,πολλαπλασιαζόμενος επί 4.Πλην όμως, επειδή συνήθως οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία του περί τα τέλη Οκτωβρίου, σε κάθε δε περίπτωση το αργότερο τον Νοέμβριο κάθε έτους, είναι δεδομένο πως τον μήνα Δεκέμβριο ή και τον Νοέμβριο έχουν αρνητικό κύκλο εργασιών (έχουν μόνο έξοδα). Δεδομένου, λοιπόν, πως το Φεβρουάριο (αφού δεν έχουν ξεκινήσει ξανά τη λειτουργία τους) έχουν μηδενικούς τζίρους εμφανίζονται να μην παρουσιάζουν την απαιτούμενη μείωση εσόδων, ενώ 2 στην πραγματικότητα οι απώλειες των τεσσάρων μηνών (Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου) του 2020,σε σχέση την ίδια περίοδο του 2019 μπορεί να ξεπερνούν το 70%. Για το λόγο αυτό ζητούμε στην περίπτωση των ξενοδοχείων για τον υπολογισμό της απώλειας εσόδων για την ένταξη στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, να γίνεται σύγκριση αποκλειστικά και μόνο ανάμεσα στους μήνες της ανωτέρω περιόδου (Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου),ακόμα και αν σε κάποιον μήνα η επιχείρηση εμφανίζει αρνητικό κύκλο εργασιών», καταλήγει η ΠΟΞ στην επιστολή της.