Έχοντας ως όχημα την εμπειρία της πανδημίας, η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τηλεκπαίδευσης για ορεινές περιοχές και νησιά αντί εκπαιδευτικών στην τάξη. Με αφορμή και το Forum για τα ελληνικά νησιά και τον τουρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη από το ITN News, αλλά και το Forum που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για την ανάπτυξη του Χειμερινού Τουρισμού και του Ορεινού Όγκου το θέμα κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό για τους κατοίκους αυτών των περιοχών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες βουλευτές της Ν.Δ. υποστηρίζουν ότι η τηλεκπαίδευση μπορεί να αντικαταστήσει τη διά ζώσης εκπαίδευση και ένα κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού της χώρας να εκπαιδεύεται μέσω Διαδικτύου σε μόνιμη βάση στις ακριτικές και όχι τόσο πολυπληθείς περιοχές της περιφέρειας.

«Κακές γλώσσες» λένε πως ο στόχος μιας τέτοιας επιλογής είναι να μειωθούν οι σχολικές μονάδες και το εκπαιδευτικό προσωπικό και ως εκ τούτου να γλυτώσει έξοδα το κράτος. Ασχέτως αν κάτι τέτοιο ισχύει ή όχι, είναι γεγονός πως αν πράγματι υλοποιηθεί αυτή η σκέψη, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα έχουν οι μαθητές σε αυτές τις περιοχές, τις δυνατότητες που θα έχουν να σπουδάσουν και να προσφέρουν στον τόπο τους.

Εξ αντικειμένου γεννάται τελικά ο προβληματισμός κατά πόσο κάτι είναι δυνατόν να συμβεί, αν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των παιδιών, αν δημιουργεί ζητήματα εκπαιδευτικής ανισοτιμίας μέσα στην ίδια τη χώρα, αν τελικά θα συμβάλει αντί ανάπτυξης στην περαιτέρω ερημοποίηση αυτών των περιοχών, ενάντια στην οποία δίνεται μεγάλη «μάχη», όπως τόνισαν πάρα πολλοί δήμαρχοι στο Forum για τα νησιά του ITN News Web TV.