Με δύο ΦΕΚ (Α 26 – Β646) που εκδόθηκαν την περασμένη Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση προχώρησε στην παράταση των μέτρων στήριξης τουριστικών επιχειρήσεων και εργαζομένων, που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Συγκεκριμένα παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων για οφειλές στο δημόσιο. Παράλληλα επεκτείνεται και για τον Μάρτιο η μείωση των επαγγελματικών ενοικίων. Για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, εφόσον είχαν χαμηλότερα έσοδα τουλάχιστον κατά 70% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων καταβάλλονται από το κράτος μέχρι και τα τέλη Μαρτίου. Επίσης μέχρι το τέλος Μαρτίου παρατείνεται και ο μηχανισμός ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ενώ επίσης παρατείνεται και για τον επόμενο μήνα το μέτρο της αναστολής εργασίας με την επιδότηση των εργαζομένων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό

Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά το έτος 2020,
  • έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας 3 μηνών και πέντε 5 ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020,
  • δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021,
  • δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,
  • δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Η έκτακτη αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ενώ απαλλάσσεται  από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα. Βεβαίως προβληματισμό προκαλεί στη συγκεκριμένη περίπτωση πως δεν επεκτάθηκε το μέτρο και για το μήνα Μάρτιο, καθώς με δεδομένη την εικόνα που υπάρχει στην τουριστική αγορά δεν θα είναι πολλές οι επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα να λειτουργούν.

Τέλος προβλέπεται και ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών μετά την παράταση καταβολής που δόθηκε μέχρι το τέλος Απριλίου. Η ρύθμιση θα έχει διάρκεια έως και 48 μήνες με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.