Ερώτηση για το θέμα της δημιουργίας ΑΕ για την διαχείριση των ιαματικών πηγών κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Δυτικής Αθήνας του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης. Η ερώτηση έχει ως εξής: «Συνεχίζοντας την προσπάθεια συγκεντρωτισμού σε όλους τους τομείς, με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση, η κυβέρνηση της ΝΔ ‘υφαρπάζει’ και την περιουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το υπό διαβούλευση ν/σ του υπουργείου Τουρισμού, αφορά σε θεμελιώδεις αλλαγές στο φορέα διαχείρισης των ιαματικών πηγών και εγκαταστάσεων λουτρών, με τη σύσταση για το σκοπό αυτό ανώνυμης εταιρείας από το κράτος. Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» και την εποπτεία του νομικού προσώπου ασκεί πλέον ο Υπουργός Τουρισμού.

Η γνωστή τακτική της απαξίωσης για ‘ζητούμενο’ ξεπούλημα ισχύει και εδώ. Το κράτος έως σήμερα λειτουργούσε σαν ‘τιμωρός’ απέναντι στους Δήμους κλείνοντας πηγές και λουτρά ελλείψει αδειών για την έκδοση των οποίων όμως το ίδιο δε συνέβαλε με κανέναν τρόπο.

Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος θεωρεί ότι η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Ο ΣΔΙΠΕ ως φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους Δήμους που έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές, θεωρεί την εξέλιξη αυτή ακραία αντιαυτοδιοικητική.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου αναφέρει: «πέρα από τα προφανή ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει, προκρίνει ένα ακραία αντι-αναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δεν προκρίνεται η λύση του να δώσει το υπουργείο την απαιτούμενη υποστήριξη που χρειάζεται ώστε αυτοί οι ωφέλιμοι πόροι να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Στην τεχνοοικονομική μελέτη που προηγήθηκε για να αξιολογηθούν τα σενάρια, ποιο είναι το όφελος του δημοσίου από την Ι.Π.Ε. Α.Ε. και ποιο αντίστοιχα στην περίπτωση της αξιοποίησης από τους Δήμους; Στοχεύετε στην ιδιωτικοποίηση των ιαματικών πηγών;
  2. Ποια είναι η έννοια της διαβούλευσης για εσάς όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αντίθετη στη δημιουργία της Ι.Π.Ε. Α.Ε.; Θα αποσύρετε τα σχετικά άρθρα 7 έως 14 του σ/ν;», καταλήγει η ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη.