Μια σημαντική ημέρα για τη Μεσόγειο αποτελεί η 2η Φεβρουαρίου 2021, καθώς οι υπουργοί των Ευρωπαϊκών και μη χωρών της Μεσογείου υιοθέτησαν μια νέα διακήρυξη για τη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία, κατά το υπουργικό συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από την Ένωση για τη Μεσόγειο και τη Γεν. Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας DG Mare της Κομισιόν. Μέσα από τη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία, υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της νέας πρωτοβουλίας της Κομισιόν για τη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία, και υπογραμμίζοντας τις τρέχουσες μεσογειακές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, οι υπουργοί συντάχθηκαν υπέρ κοινών δράσεων σε καίριους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας όπως:

👉τη θαλάσσια διακυβέρνηση

✔️την έρευνα και την καινοτομία,

🔸την απασχόληση και την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων

🐠την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

🛳τις βιώσιμες μεταφορές

🔹την ενέργεια από τη θάλασσα

🟢την προστασία του περιβάλλοντος

👉την θαλάσσια χωροταξία

🏖τον παράκτιο – θαλάσσιο τουρισμό κ.ά

.Η ευκαιρία για τη χώρα μας αλλά και για τις μεσογειακές παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες είναι τεράστια: καθώς μόνο μέσα από τη συνεργασία, αντιμετωπίζοντας τις κοινές μας προκλήσεις στη Μεσόγειο, θα προετοιμαστούμε και θα ανταπεξέλθουμε στην μετά κορωνοϊό εποχή, αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες της επικείμενης προγραμματικής περιόδου.