Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στο FORUM για την Αγροτοδιατροφή – Βιομηχανία – Βιοτεχνία.

H Mact Media Group μετά της δυο σημαντικές ενότητες που άνοιξε, πρώτα με τον εναλλακτικό και θεματικό τουρισμό και δεύτερο με τους χειμερινούς προορισμούς και τον ορεινό όγκο και την τεράστια απήχηση που υπήρχε και υπάρχει στην Ελλάδα και εξωτερικό, ξεκινάει μια τρίτη σοβαρή ενότητα την αναγκαιότητα σύνδεσης της παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή ) με τον Τουρισμό. 

Η σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή ) με τον Τουρισμό  μπορεί να μετατρέψει την «κρίση» σε «ευκαιρία» ιδιαίτερα μετά την πανδημία  για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα μπορεί να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσα από την λογική της έξυπνης εξειδίκευσης σε συνθήκες αειφορίας (ευφυής αξιοποίηση των πόρων), της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγομένων προϊόντων και τέλος,  της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία και την κοινωνία.

Τα παραπάνω επιβάλλουν την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή  του σε ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να  βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.  

Πρόθεση μας είναι να ξεκινήσουμε την συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενα υπουργεία, φορείς και από τους τέσσερεις κλάδους ,συμβάλλοντας με της θέσεις της απόψεις αλλά και καλές πρακτικές στο άνοιγμα υλοποιήσεις αυτού του σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα ο στόχος μας είναι να φέρουμε πιο κοντά σε αυτή την συζήτηση όλους αυτούς που εμπλέκονται. 

Στις εκπομπές θα υπάρχει η δυνατότητα για 15λεπτη παρουσίαση του κλάδου της Αγροτοδιατροφής – Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας . Στόχος του forum είναι η σύνδεση της Αγροτοδιατροφής – Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας με τον τουρισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18 Ιανουάριου

11:30 Άνοιγμα – Πολιτικό Πάνελ

19 Ιανουαρίου

11:30 Κεντρικοί Φορείς

20 Ιανουαρίου

11:30 Αττική – Αργοσαρωνικός

13:15 Στερεά Ελλάδα

21 Ιανουαρίου

11:30 Θεσσαλία – Σποράδες

13:15 Ήπειρος

22 Ιανουαρίου

11:30 Κεντρική Μακεδονία

13:15 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

25 Ιανουαρίου

11:30 Δυτική Μακεδονία

13:15 Βόρειο Αιγαίο

26 Ιανουαρίου

11:30 Κυκλάδες

13:15 Δωδεκάνησα

27 Ιανουαρίου

11:30 Επτάνησα

13:15 Πελοπόννησος

28 Ιανουαρίου 

11:30 Κρήτη

13:15 Δυτική Ελλάδα

29 Ιανουαρίου

Κλείσιμο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις live εκπομπές και να προωθήσετε την σύνδεση της Αγροτοδιατροφής – Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας με τον τουρισμό.

(συμμετοχή στο forum Δωρεάν)

(επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών)

Τηλ. 2110129575

Email info@mact.gr

Με εκτίμηση

Γ. Διευθυντής Mact Media Group

Δημοσιογράφος Ένωσης Δημοσιογράφων

Περιοδικού Και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας – Θράκης 

Γεώργιος Καραχρήστος

/A:  Συγγρού 72, Αθήνα 11742

(Τ:  2110129575

*E: g.karachristos@mact.gr

:W: www.mact.gr

:  https://www.facebook.com/mact.mediagroup/

https://www.youtube.com/channel/UCudQRRVy3_c3ZlmVjbwVMow/featured