Η πανδημία του κορωνοϊού ανέκοψε την ανοδική πορεία που κατέγραφαν στο σύνολό τους τα τουριστικά μεγέθη της χώρας έως το 2019, όπως τονίζεται στη δεύτερη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2017-2019 αυξήθηκαν κατά 18% (από 31 εκατ. σε 36,6 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 24% (από 14,2 δισ. ευρώ το 2017 σε 17,7 δισ. ευρώ το 2019). Επίσης, η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα το 2019 αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το 2017, στα 482 ευρώ. Επιμέρους, η Μέση Δαπάνη κατέγραψε θετική ποσοστιαία μεταβολή σε όλες τις Περιφέρειες, με εξαίρεση τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και την Αν. Μακεδονία και Θράκη.  
Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, όπως τονίζεται στις εκθέσεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.
Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2017 και 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής:
–    Κεντρικής Μακεδονίας  
Επισκέψεις: -7%, από 7,3 εκατ. σε 6,8 εκατ. 
Εισπράξεις: +21%, από 1,9 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: +30% από 255 ευρώ σε 333 ευρώ 
–    Νοτίου Αιγαίου 
Επισκέψεις: +18%, από 5,8 εκατ. σε 6,9 εκατ.
Εισπράξεις: +42%, από 3,7 δισ. ευρώ σε 5,2 δισ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: +20% από 626 ευρώ σε 751 ευρώ 
–    Αττικής 
Επισκέψεις: +15%, από 5,1 εκατ. σε 5,9 εκατ.
Εισπράξεις: +24%, από 2,1 δισ. ευρώ σε 2,6 δισ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: +8% από 406 ευρώ σε 438 ευρώ 
–    Κρήτης 
Επισκέψεις: +10%, από 4,8 εκατ. σε 5,3 εκατ.
Εισπράξεις: +10%, από 3,3 δισ. ευρώ σε 3,6 δισ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: +0,4% από 678 ευρώ σε 681 ευρώ 
–    Ιονίων Νήσων 
Επισκέψεις: +3%, από 2,97 εκατ. σε 3,05 εκατ.
Εισπράξεις: +8%, από 1,8 δισ. ευρώ σε 1,9 δισ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: +5% από 598 ευρώ σε 627 ευρώ 
–    Αν. Μακεδονίας – Θράκης 
Επισκέψεις: +184%, από 1,3 εκατ. σε 3,8 εκατ.
Εισπράξεις: +56%, από 282 εκατ. ευρώ σε 440 εκατ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: -45% από 209 ευρώ σε 115 ευρώ 
–    Πελοποννήσου 
Επισκέψεις: +24%, από 727 χιλ. σε 899 χιλ.
Εισπράξεις: +36%, από 307 εκατ. ευρώ σε 417 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +10% από 423 ευρώ σε 464 ευρώ 
–    Ηπείρου 
Επισκέψεις: +45%, από 713 χιλ. σε 1 εκατ.
Εισπράξεις: +21%, από 216 εκατ. ευρώ σε 261 εκατ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: -17% από 303 ευρώ σε 253 ευρώ 
–    Δυτικής Ελλάδας 
Επισκέψεις: +45%, από 563 χιλ. σε 817 χιλ.
Εισπράξεις: +62%, από 159 εκατ. ευρώ σε 257 εκατ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: +12% από 282 ευρώ σε 315 ευρώ 
–    Στερεάς Ελλάδας 
Επισκέψεις: +81%, από 376 χιλ. σε 679 χιλ.
Εισπράξεις: +59%, από 113 εκατ. ευρώ σε 180 εκατ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: -12% από 301 ευρώ σε 265 ευρώ 
–    Βορείου Αιγαίου 
Επισκέψεις: -1%, από 364 χιλ. σε 359 χιλ. 
Εισπράξεις: -1%, από 167 εκατ. ευρώ σε 165 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +0,5% από 458 ευρώ σε 460 ευρώ 
–    Δυτικής Μακεδονίας 
Επισκέψεις: +37%, από 222 χιλ. σε 304 χιλ. 
Εισπράξεις: +68%, από 45 εκατ. ευρώ σε 76 εκατ. ευρώ 
Μέση δαπάνη: +22% από 203 ευρώ σε 248 ευρώ 
–    Θεσσαλίας
Επισκέψεις: +16%, από 694 χιλ. σε 806 χιλ. 
Εισπράξεις: +23%, από 290 εκατ. ευρώ σε 355 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +5% από 418 ευρώ σε 440 ευρώ 
Την ίδια στιγμή οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2014-2019, σημείωσαν αύξηση κατά 46% (από 14,7 εκατ. σε 21,6 εκατ.). 
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της δεύτερης έκδοσης των εκθέσεων, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ,  Ηλίας Κικίλιας ανέφερε  “ότι οι 13 εκθέσεις αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, καθώς και την κεντρική Κυβέρνηση, για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. Το 2021, πρέπει να αποτυπωθεί ως το εναρκτήριο έτος μίας συλλογικής προσπάθειας για την ανάκαμψη και την περαιτέρω αναβάθμιση και εμβάθυνση του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, όμως, πρέπει να τεθεί ως βασικός στόχος η διατήρηση και η περαιτέρω βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα, μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συνεπούς, συγκροτημένου και αποτελεσματικού μεσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου με βάση τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, τα νέα δεδομένα και τις απαραίτητες συνεργασίες και συνέργειες. Η αξιοποίηση των εκθέσεων και της πρόσφατης μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ για τις αναγκαίες επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια”. 

ΑΠΕ