Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Hospitality Marketing», με έναρξη μαθημάτων στις 15.02.2021

Παρέχεται έκπτωση 10% για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και 09.12.2020 (early entry).

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 20ετή εμπειρία στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση, παρέχει περισσότερα από 400 Προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Με τον κλάδο της φιλοξενίας και της διαμονής να αποτελεί τον πυρήνα της οικονομίας σε χώρες όπως η Ελλάδα, η  διαχείριση μάρκετινγκ σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι σύγχρονοι ξενοδόχοι, οι επαγγελματίες και τα στελέχη τουρισμού οφείλουν να παραμείνουν ενημερωμένοι για τις νέες τάσεις και τα σύγχρονα εργαλεία για την σωστή και βέλτιστη διαχείριση του μάρκετινγκ και της προβολής της επιχείρησής τους.

Το Πρόγραμμα «Hospitality Marketing» έχει ως πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση συστηματικών γνώσεων για την επιλογή, την εφαρμογή και τον έλεγχο στρατηγικής μάρκετινγκ στον κλάδο της φιλοξενίας. Μέσα από την παρουσίαση των τελευταίων τάσεων του μάρκετινγκ φιλοξενίας, την εις βάθος ανάλυση -ιδιαίτερα των «ψηφιακών προεκτάσεων» – της διανομής, αλλά και μελέτες περιπτώσεων σε διαφορετικά είδη επιχειρήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές για την ενίσχυση της προβολής και της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής επιχείρησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομολόγους, στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων και επαγγελματίες που προέρχονται τόσο από τους άμεσα σχετιζόμενους χώρους του τουρισμού όσο και από άλλους κλάδους του μάρκετινγκ, για να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του μάρκετινγκ φιλοξενίας (hospitality marketing).

Η διδασκαλία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου (ασύγχρονη εκπαίδευση), σε ειδικά διαμορφωμένη και φιλική προς το χρήστη εκπαιδευτική πλατφόρμα που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες, διασφαλίζοντας την καλύτερη  δυνατή επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου και προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής στη Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με έμφαση στον Τουρισμό, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Για πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearningekpa.gr/courses/hospitality-marketing

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210.36.89.354 ή στο email:

elearn-secretariat@elke.uoa.gr