Προς
κ. Ιωάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κοινοποίηση
κ.Χάρη Θεοχάρη
Υπουργό Τουρισμού
κ.Μάνο Κόνσολα
Υφυπουργό Τουρισμού
κα. Άννα Στρατινάκη
Γενική Γραμματέα Εργασίας
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Οι εποχικές επιχειρήσεις, με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις που νομοθετήσατε,
υποχρεώθηκαν κατ΄εξαίρεση να επαναπροσλάβουν το σύνολο των εργαζομένων
τους, ανεξάρτητα αν αυτοί είχαν ή όχι δικαίωμα επαναπρόσληψης, ανεξάρτητα αν
επρόκειτο να εργαστούν ή όχι.
Κανένας μας δεν ήταν αντίθετος στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αντιθέτως όλοι
είπαμε πως καλά πράξατε, καθώς οι εργαζόμενοι έπρεπε και πρέπει να στηριχθούν.
Εκ των υστέρων, όμως, μάθαμε πως τη «λυπητερή» θα την πληρώσουμε εμείς.
Αρχικώς πληροφορηθήκαμε πως η αποζημίωση ειδικού σκοπού που καταβάλατε
στους παραπάνω εργαζομένους αφαιρείται από την επιστρεπτέα προκαταβολή που
δικαιούνται να λάβουν οι επιχειρήσεις, πρόκειται για χρήματα που τα μέλη μας έχουν
τεράστια ανάγκη με την έλλειψη ρευστότητας να «χτυπάει κόκκινο».
Στη συνέχεια μάθαμε πως οι επιχειρήσεις μας καλούνται να καταβάλουν στους
παραπάνω εργαζομένους και αποζημίωση και επίδομα αδείας.
Επαναλαμβάνουμε πως αναφερόμαστε σε προσωπικό που τα μέλη μας είτε δεν είχαν
υποχρέωση, είτε δεν είχαν ανάγκη (βάσει των λειτουργικών τους αναγκών – της
μηδενικής σχεδόν ζήτησης) να επαναπροσλάβουν και δεν εργάστηκε ούτε μια μέρα.
Πρόκειται για εργαζομένους που υποχρεωθήκαμε να επαναπροσλάβουμε βάσει της
δικής σας νομοθετικής ρύθμισης.

2
Μιλάμε για μια επιβάρυνση άδικη και αδικαιολόγητη, την οποία αν οι επιχειρήσεις
γνώριζαν εξ αρχής πιθανότατα να μην επέλεγαν να ανοίξουν, καθώς σε πολλές
περιπτώσεις ο αριθμός των εργαζομένων που παρέμεινε σε αναστολή είναι
πολλαπλάσιος αυτών που εργάστηκαν.
Και πού άραγε θα βρουν τα μέλη μας τα χρήματα να πληρώσουν τις συγκεκριμένες
υποχρεώσεις, όταν δούλεψαν επί της ουσίας τρεις (3) το πολύ μήνες, με πληρότητες
που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υπερέβησαν το 30% και που σε πολλές
περιοχές λόγω των έκτακτων μέτρων που επιβάλλονταν κατά τη διάρκεια της
περιόδου, δεν ξεπερνούσαν μονοψήφια νούμερα;
Και το ερώτημα αυτό δεν αφορά μόνο τα εποχικά ξενοδοχεία, αλλά και τα συνεχούς,
τα οποία καλούνται με μηδενικούς σχεδόν τζίρους, εν μέσω lockdown, μέσα σε ένα
μήνα (το Δεκέμβριο) να καταβάλλουν και αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας και
Δώρο Χριστουγέννων, περιμένοντας στη συνέχεια κάποια στιγμή να λάβουν το ποσό
που αντιστοιχεί στην επιδότηση (μικρού) μέρους των αποδοχών αδείας και την
αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων με την οποία βαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός. Είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν τα ποσά αυτά.
Παρακαλούμε, λοιπόν, για τις ενέργειές σας ώστε αφενός να καλυφθεί από τον
κρατικό προϋπολογισμό η αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας και το επίδομα αδείας
των εργαζομένων που παρέμειναν σε αναστολή και αφετέρου, για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις, να έχουν οι επιχειρήσεις το δικαίωμα να μεταφέρουν – καταβάλουν τις
αποδοχές και το επίδομα εντός του έτους 2021.
Με εκτίμηση,
Γρηγόρης Τάσιος Μανώλης Τσακαλάκης

Πρόεδρος Δ.Σ. Γενικός Γραμματέας