Ενημέρωση – συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ για τη στήριξη ΠΜΜΕ που επλήγησαν από τον Covid-19

Διαδικτυακή ενημέρωση για την ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία που προκάλεσε το στέλεχος κορωνοϊού “Covid-19” στην Αττική θα παράσχει προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο το ΒΕΠ σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία» (ΕΛΑΝΕΤ). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 στις 5 το απόγευμα και εντάσσεται στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Την εκδήλωση θα ανοίξει με τον χαιρετισμό και την ενημέρωση των επιχειρήσεων ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, ο οποίος αναμένεται να δώσει και το στίγμα των αναγκών της αγοράς. Στη συνέχεια, η Υπεύθυνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» και στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ κ. Δήμητρα Παπαδόπουλου θα παρουσιάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης δικαιώματος χρηματοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η κ. Παπαδοπούλου θα αναλύσει τους βασικούς άξονες της Δράσης και θα παράσχει διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΝΕΤ, στο πλαίσιο της Δράσης θα ενισχυθούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία που προκάλεσε το στέλεχος κορωνοϊού “Covid-19”.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 ευρώ και μέγιστο 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:
 των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 των Αγορών Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης
 του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

• ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ μπορούν να συμπληρώσουν εδώ τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
• ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ για την Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω “Covid-19”.