Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων(Rent a Car) μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, μέσω των υπαλλήλων τους, χωρίς να διαθέτουν υποκατάστημα στον τόπο που βρίσκονται τα ξενοδοχεία.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση των υπουργών Υποδομών – Μεταφορών και Τουρισμού, με την οποία τροποποιείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το Rent a car . Πιο αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει τα εξής: “Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, μέσω των υπαλλήλων τους. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δεν απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστημα στον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων οφείλουν να δηλώνουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για το τρέχον έτος, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δηλώνουν τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.”. Ολόκληρη η απόφαση, ΕΔΩ.