Εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση που είχαν καταθέσει ο Αντιπρόεδρος του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, και η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά,  σχετικά με τη διακοπή του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου.

Οι   κ.κ. Παπαδημούλης και Κουντουρά τονίζουν:

Επί των ημερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ  ξεμπλόκαρε και ξεκίνησε το έργο για το νέο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου. Είχε λάβει την έγκριση από την Κομισιόν, είχε εξασφαλίσει την κοινοτική χρηματοδότηση και επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2023. Όμως, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, εδώ και 15 μήνες το έργο “πάγωσε”.  

H αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα επιβεβαιώνει στην απάντηση της ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Η Επιτροπή  ενέκρινε χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας – Πύργου (344 εκατ. ευρώ).»

Επισημαίνει επίσης ότι στις περιπτώσεις επενδύσεων υποδομών,  οι αρχές των κρατών μελών έχουν  μεν το δικαίωμα να δημοπρατήσουν ξανά ένα έργο ή να ακυρώσουν μια σύμβαση, με την επιφύλαξη όμως  ορισμένων όρων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες από τη σημερινή κυβέρνηση, παρά μόνο ότι:

«Οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν ορισμένες αρχικές πληροφορίες στην Επιτροπή όσον αφορά την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν ενδεχομένως ένα μοντέλο που βασίζεται σε δημόσια έργα προς ένα μοντέλο που βασίζεται σε συμβάσεις παραχώρησης.» 

Είναι φανερό λοιπόν ότι τα αρμόδια  κυβερνητικά στελέχη κινητοποιήθηκαν μόνο μετά από την παρέμβαση μας στην Κομισιόν και θορυβήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση της επίσημης απάντησης της Επιτρόπου Ελίζα Φερέιρα, που τους εκθέτει. Επιχειρούν μάλιστα με διαρροές και με συστηματική παραπληροφόρηση να καλύψουν την κυβερνητική αδράνεια.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει επίσημα, ξεκάθαρα και υπεύθυνα στους Έλληνες πολίτες:

Έχει  καταθέσει στην Επιτροπή το ολοκληρωμένο σχέδιο; Ποιο είναι αυτό το σχέδιο και πώς θα εκτελεστεί;

Γιατί  υπάρχει αυτή η αδικαιολόγητη πολύμηνη καθυστέρηση  και κυβερνητική αδράνεια σε ένα οδικό έργο μείζονος σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα;

Περιμένουμε να δημοσιοποιήσει άμεσα τα επίσημα έγγραφα σχετικά με τις ενέργειές της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  που να αποδεικνύουν ότι το έργο προχωρά, και  που να δικαιολογούν  γιατί ακυρώθηκε το οδικό έργο με την προηγούμενη μορφή του και υπήρξε αυτή η εγκληματική καθυστέρηση.  

Με την σειρά της η Επίτροπος της Κομισιόν απαντά:

1. Η Επιτροπή (1) ενέκρινε χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας – Πύργου (344 εκατ. ευρώ). Οι αποφάσεις της Επιτροπής για μεγάλα έργα βασίζονται ιδίως στα κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα του έργου και καθορίζουν ανώτατο όριο για τη χρηματοδότηση της επένδυσης από την ΕΕ. Η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα του βασικού μοντέλου δημόσιων συμβάσεων παραμένει αρμοδιότητα του κράτους μέλους (ΚΜ) στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των Ταμείων μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές από την Επιτροπή στο πλαίσιο της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

2. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές, οι αρχές των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα να δημοπρατήσουν ξανά ένα έργο ή να ακυρώσουν μια σύμβαση, με την επιφύλαξη ορισμένων όρων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν ορισμένες αρχικές πληροφορίες στην Επιτροπή όσον αφορά την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν ενδεχομένως ένα μοντέλο που βασίζεται σε δημόσια έργα προς ένα μοντέλο που βασίζεται σε συμβάσεις παραχώρησης. Με την επιφύλαξη των απόψεων που μπορεί να έχει σχετικά η Επιτροπή, εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι κάθε διαδικασία ανάθεσης για την υλοποίηση του εν λόγω έργου διεξάγεται σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Σε περίπτωση αλλαγής του μοντέλου για τη σύναψη συμβάσεων, πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση χρηματοδότησης του έργου. Το κράτος μέλος πρέπει επίσης να αξιολογήσει κατά πόσον το έργο που προκηρύσσεται συνεπάγεται κρατική ενίσχυση και, εάν ναι, να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ του μεγάλου έργου του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας – Πύργου. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος επιθυμεί να τροποποιήσει το μοντέλο της σύναψης συμβάσεων ή να προχωρήσει σε μια μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει συμβουλές σχετικά με τη συμμόρφωση με το κεκτημένο.