Οι οργανωτές ταξιδίων θα πρέπει να καταβάλλουν χρηματικές εγγυήσεις για την προστασία που θα παρέχει το κράτος της Γερμανίας στα ταξιδιωτικά βάουτσερ, τα οποία θα προσφέρονται έναντι επιστροφής χρημάτων. 

Αυτή την προϋπόθεση έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κρατική προστασία των βάουτσερ, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας.

Τα ταξιδιωτικά βάουτσερ που εκδίδουν οι τουρ οπερέιτορ για πακέτα διακοπών για τα οποία έγινε κράτηση πριν τις 8 Μαρτίου, έχουν επιπλέον την προστασία της ομοσπονδικής κυβέρνησης για περιπτώσεις πτώχευσης του τουρ οπερέιτορ. 

Οι χρηματικές εγγυήσεις που ζητείται να καταβάλλονται από τους οργανωτές, ορίζονται στο 0,15% της αξίας του βάουτσερ που εκδίδεται, για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στο 0,25% για όλες τις υπόλοιπες.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι εγγυήσεις αυτές απαιτούν την προϋπόθεση για να εγκριθεί το σχέδιο αυτό από τη Κομισιόν.

Σημαντικό τμήμα της αξίας του βάουτσερ για οργανωμένα πακέτα καλύπτεται ήδη από την υπάρχουσα ασφάλεια για περιπτώσεις πτώχευσης και η κυβερνητική ασφάλεια αξιοποιείται συμπληρωματικά.

Οι εγγυήσεις από τους τουρ οπερέιτορ θα συλλέγονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Γερμανίας. Σύμφωνα με σχετικό κυβερνητικό έγγραφο, οι τουρ οπερέιτορ υποχρεούνται να δίνουν τα στοιχεία τους ώστε να γίνεται υπολογισμός των εγγυήσεων ανά περίπτωση.