Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 ήταν σαφώς ορατός στα στοιχεία κυκλοφορίας του Σεπτεμβρίου για τη Finnair, ενώ η ζήτηση φορτίου παραμένει ισχυρή.

Τον Σεπτέμβριο, η Finnair μετέφερε 115.500 επιβάτες, που είναι 91,0% λιγότερο από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και 40,1% λιγότερο από ό, τι τον Αύγουστο του 2020.

Οι επιπτώσεις του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά αυστηρών ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλε η Φινλανδία, επηρέασαν ακόμη την κυκλοφορία των επιβατών . Ήταν ορατό ειδικά στα στοιχεία του Βόρειου Ατλαντικού (χωρίς προγραμματισμένες πτήσεις τον Σεπτέμβριο) και, σε σύγκριση με τον Αύγουστο, επίσης και σε ευρωπαϊκά στοιχεία.

Η Finnair πραγματοποίησε 83 ημερήσιες πτήσεις (περιλαμβάνονται μόνο για φορτίο) κατά μέσο όρο, οι οποίες ήταν 21,8% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019. Οι διαφορές μεταξύ των αριθμών χωρητικότητας εξηγούνται από τις πτήσεις με μικρότερη πτήση κατά μέσο όρο και από μικρότερα αεροσκάφη σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η πτώση της ASK στην ασιατική κίνηση ήταν 86,7%. Η ικανότητα του Βόρειου Ατλαντικού μειώθηκε κατά 100,0%. Στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία, οι ASK μειώθηκαν κατά 87,9%. Οι ASK στην εγχώρια κυκλοφορία μειώθηκαν κατά 64,2%.

Τα RPK μειώθηκαν στην ασιατική κίνηση κατά 96,9%, στην κίνηση του Βόρειου Ατλαντικού κατά 100,0%, στην ευρωπαϊκή κίνηση κατά 93,8% και στην εγχώρια κίνηση κατά 66,5%.

Το PLF ήταν 18,5% στην ασιατική κίνηση, αλλά υποστηρίχθηκε από τις εργασίες φορτίου και από πολύ υψηλό συντελεστή φόρτωσης φορτίου. Το PLF ήταν 41,7% στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία και 66,0% στην εγχώρια κυκλοφορία, ενώ δεν υπήρχε αριθμός PLF στην κίνηση του Βόρειου Ατλαντικού λόγω μηδενικών επιβατικών πτήσεων τον Σεπτέμβριο.

Ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε στην ασιατική κίνηση κατά 96,9%, στην κίνηση του Βόρειου Ατλαντικού κατά 100,0%, στην ευρωπαϊκή κυκλοφορία κατά 92,7% και στην εγχώρια κυκλοφορία κατά 74,5%.

Τα διαθέσιμα προγραμματισμένα φορτηγά χιλιομέτρων μειώθηκαν κατά 87,1% σε ετήσια βάση και τα έσοδα προγραμματισμένων φορτίων ανά χιλιόμετρο μειώθηκαν κατά 82,6%, και τα δύο λόγω της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα φορτία που ήταν διαθέσιμα ανά χιλιόμετρο μειώθηκαν κατά 79,0% και τα έσοδα ανά χιλιόμετρο μειώθηκαν κατά 71,5% και και τα δύο περιλαμβάνουν και τις πτήσεις μόνο για φορτίο που εκτελούνταν κυρίως μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, καθώς και Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Οι συνολικοί τόνοι φορτίου μειώθηκαν μόνο κατά 1,3% από τον Αύγουστο του 2020 λόγω της συνεχούς ισχυρής ζήτησης για την προγραμματισμένη χωρητικότητα φορτίου. Ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής φόρτωσης φορτίου ήταν σαφώς υψηλότερος από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τον Σεπτέμβριο, το 96,2% όλων των πτήσεων της Finnair έφτασε σύμφωνα με το πρόγραμμα (85,3%).

Οι στατιστικές κίνησης για τον Οκτώβριο 2020 θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.