Κάθε μέρα που περνάει η ανασφάλεια στους εργαζόμενους του Τουρισμού & Επισιτισμού
μεγαλώνει!
Η παράταση των αναστολών σύμβασης που ψήφισε η Κυβέρνηση έως και τον Οκτώβριο ποιους
τελικά αφορά;
Γιατί δεν γίνεται δεκτό το αίτημα μας για την παράταση σε όλους μονομερώς όπως και το
Καλοκαίρι;
Αν όσοι απολύθηκαν 30/09/2020 δεν τους δοθεί το δικαίωμα μονομερής αίτησης αποζημίωσης
ειδικού σκοπού και μπουν στο επίδομα ανεργίας δεδομένου πως η χρονική διάρκεια είναι μόνο 3
μήνες(!) συμπεραίνουμε πως από τον Δεκέμβριο του 2020 και μετά οι χιλιάδες εποχικά
εργαζόμενοι, θα είναι χωρίς επίδομα;
Πότε και από ποιόν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι την άδεια τους και το επίδομα αδείας;
Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία μας να στείλουν σχετικές επιστολές στο Υπουργείο
Οικονομικών, που οι πληροφορίες μας λένε πως εκεί υπάρχει η καθυστέρηση ώστε να πιέσουμε
όλοι μαζί.
ΑΣ ΑΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ & ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΑΙΣΙΩΣ 13/10/2020.