Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας αποτελούν για τη χώρα και την περιοχή μας βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και παράγοντες που ενισχύουν την οικονομική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καλαμάτας με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες δημιουργεί συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης με αιχμή του δόρατος τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, Ελένη Αλειφέρη, παρουσίασε στοιχεία που συνηγορούν στα όσα σημαντικά πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αποτελώντας τη βάση στήριξης του σχεδιασμού για το μέλλον.

Αναφερόμενη στο μέτωπο του τουρισμού, η κα Αλειφέρη υπογράμμισε ότι ελήφθησαν πρωτοβουλίες και αποφάσεις προκειμένου με οργανωμένο και στοχευμένο τρόπο αλλά και συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο να υπηρετηθεί η τουριστική προβολή του Δήμου. Τον σκοπό αυτό άλλωστε καλύπτει και η διευρυμένη Επιτροπή Τουρισμού που συστήθηκε από τους πρώτους μήνες ανάληψης καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής. Σε ότι αφορά τη φετινή τουριστική περίοδο, η αρμόδια Αντιδήμαρχος ξεκαθάρισε πως τα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης οδήγησαν το Δήμο σε επαναπροσέγγιση των θεμάτων προβολής, χωρίς αυτό να τροποποιεί την υπηρέτηση της βασικής στόχευσης που έχει τεθεί και που με μεγαλύτερη ένταση αναμένεται τους επόμενους μήνες. Επίσης η κα Αλειφέρη αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που ψηφιακά έγινε υπό αυτές τις συνθήκες της υγειονομικής κρίσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια του απολογισμού της, η Αντιδήμαρχος εστίασε επίσης στα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή. «Είναι ξεκάθαρη η βούληση που ο Δήμος έχει για τη στήριξη του αγροτικού τομέα καθώς τα εμβληματικά τοπικά προϊόντα αποτελούν μέρος της οικονομίας αλλά κυρίως της ταυτότητας της περιοχής μας», ανέφερε η Ελένη Αλειφέρη. Ακόμα η Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στην υποστήριξη του Δήμου, πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν φορείς του αγροτικού κόσμου. Σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν επίσης οι πρωτοβουλίες και δράσεις εξωστρέφειας, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις κ.ά.

Δείτε ΕΔΩ τον συνοπτικό απολογισμό της Αντιδημάρχου Ελένης Αλειφέρη ανά τομέα.