Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας ενημερώνει τους εργαζόμενους του κλάδου πως από 31/08/2020
έως 04/09/2020 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για διορθώσεις εργοδοτών & εργαζομένων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού (534€) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:

 1. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
  ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
  από 31/8/2020 έως και 4/9/2020.
 2. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις
  αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούλιο, από 31/08/2020 έως και
  4/09/2020.
 3. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων των οποίων οι
  συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων με δικαίωμα
  επαναπρόσληψης (τομέας τουρισμού).
 4. Στις 10/09/2020 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους
  μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
 5. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων ειδικών κατηγοριών
  της με αριθμ. πρωτ. 16073/287 (Β’ 1547 και Β’ 1841) ΚΥΑ όπως ισχύει, έως και 30/09/2020.