Στη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για τη χώρα και την κρήτη ιδιαιτέρως προχωρά η Eurobank, έργο που σηματοδοτεί επίσης και το ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ελληνικές τράπεζες στην ανάκαμψη της μετά-κρίσης οικονομίας της χώρας.

Το έργο, ονομαζόμενο ως “Μεγάλο καλώδιο”, αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, που θα υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ με την θυγατρική του “Αριάδνη Interconnection”.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ, από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ με 400 εκατ. ευρώ και άλλα 400 εκατ. με δάνειο από τη Eurobank (με πιθανότητα συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο μέλλον).

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σήμερα από τις διοικήσεις ΑΔΜΗΕ και Eurobank, παρουσία του υφυπουργού Ενέργειας, κ. Γεράσιμου Θωμά.

Το δάνειο των 400 εκατ. ευρώ της Eurobank θεωρείται επιτυχημένη κατάληξη για τον ΑΔΜΗΕ που συμπιέζει συνεχώς τα χρηματοδοτικά του κόστη. Έχει δεκαετή διάρκεια, μεσοσταθμικό επιτόκιο 2%, τετραετή περίοδο χάριτος για την καταβολή κεφαλαίου και συμφωνία balloon για την επόμενη εξαετία (με 50% καταβολή κεφαλαίου και το υπόλοιπο 50% αποπληρωμή στη λήξη του δανείου).

Ποιο είναι το έργο

Με το έργο του “μεγάλου καλωδίου”, η Κρήτη θα διασυνδεθεί με την Αττική και με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ενέργειας και θα αποκτήσει οικονομική, αξιόπιστη και πράσινη ηλεκτροδότηση.

Ο ΑΔΜΗΕ θα υλοποιήσει το έργο με την “Αριάδνη Interconnection” και το 2023 η Κρήτη θα γίνει ενεργειακά ασφαλής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Το κόστος του λεργου αναμένεται να αποσβεστεί σε λιγότερο από 3 χρόνια και από εκεί και πέρα θα είναι κερδοφόρο.