Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο ΟΑΕΔ για την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων για τις επιταγές του κοινωνικού τουρισμού 2020-2021. Αναλυτικότερα, ο ΟΑΕΔ έχει επεξεργαστεί το 90% των ενστάσεων, οι οποίες έφτασαν τις 20.000.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων οι δικαιούχοι θα λάβουν δύο επιταγές, μια για την διαμονή τους και μία για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 ξεκινάει από την 1η Αυγούστου 2020 και ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2021. Συνεπώς, οι δικαιούχοι οφείλουν να κινηθούν εγκαίρως για την ενεργοποίηση των επιταγών τους.

Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων.

Κάθε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία:

 1. για τη διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα και
 2. για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση

Με βάση την υπηρεσία για την οποία ανταλλάσσεται, η ίδια Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού διακρίνεται σε δύο επιμέρους Επιταγές, στην «Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα» και στην «Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης».

Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Διαμονή σε Τουριστικό Κατάλυμα

 • Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγή Διαμονής είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο/κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν.
 • Η Επιταγή Διαμονής  ενεργοποιείται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου, και την καταγραφή της ενεργοποίησής της στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού.
 • Οι Επιταγές Διαμονής μπορούν να ενεργοποιηθούν σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο, υπό την προϋπόθεση ότι:
   • οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών, σύζυγοι των δικαιούχων ή παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών που συνοδεύονται από τον άλλο γονέα
 • Η Επιταγή Διαμονής, μετά την ενεργοποίησή της με την υπογραφή σύμβασης δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού – Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης

 • Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής είναι ανάλογο με την κατηγορία και την περίοδο χρήσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων οικονομικής θέσης
 • Η οικονομική αξία της Επιταγής δεν καλύπτει τη μεταφορά οχημάτων αλλά μόνο τη μετακίνηση επιβατών
 • Η Επιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο παράλληλα με την Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα: μόνο οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι που θα διαμείνουν σε τουριστικό κατάλυμα του Μητρώου σε νησιωτικό προορισμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή για τη μετάβαση σε αυτό.
 • Η ενεργοποίηση της Επιταγής πραγματοποιείται με την έκδοση εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής.