Με την συμμετοχής του προέδρου της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας Γιάννη Σπιλάνη

 

Τηλεδιάσκεψη για τον θερμαλισμό και τον τουρισμό ευεξίας διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας Γιάννη Σπιλάνη, με εισηγητές τους εμπειρογνώμονες και μέλη της Επιτροπής κ. Ζήση Αγγελίδη, Σύμβουλο Παγκόσμιας Οργάνωσης Θερμαλισμού-Τουρισμού και κ. Αντώνη Χατζηδιαμαντή, Σύμβουλο Ανάπτυξης επιχειρήσεων και ΟΤΑ και τη συμμετοχή μελών της επιτροπής, Δημάρχων και Αντιδημάρχων, Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου «ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε αρχικά για την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής και την πορεία των αδειοδοτήσεων, τόσο από τις δημοτικές αρχές ως ιδιοκτήτες, όσο και από τη πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή.

Υπογράμμισε ότι στόχος της Επιτροπής είναι αρχικά να υποστηρίξει όπου χρειάζεται τους ιδιοκτήτες των πηγών να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης και αξιοποιώντας πόρους της τρέχουσας περιόδου, να πραγματοποιήσουν μια πρώτη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων,προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα.

Κυρίως όμως να οδηγήσει στην ωρίμανση ενός σχέδιο ανάπτυξης του Θερμαλισμού και του Τουρισμού Ευεξίας στο Β.Αιγαίο,το οποίο να ενταχθεί στο υπό σχεδίαση ΕΣΠΑ, με τη μορφή των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Ο κ. Ζήσης Αγγελίδης εστίασε στο γεγονός ότι η ανάπτυξη του θερμαλισμού δεν είναι απλά θέμα εγκαταστάσεων, αλλά ουσιαστικής κινητοποίησης της κοινότητας γύρω από αυτό τον πόρο,αξιοποιώντας τη μακραίωνα ιστορία του θερμαλισμού, συμβάλλοντας στην υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον των περιοχών που διαθέτουν τους πόρους αυτούς.

Αυτό θαδημιουργήσει ένα σύστημα θερμαλισμού-τουρισμού με την ανάπτυξη μιας διαφορετικής μορφής δραστηριοτήτων και συνεργιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υπογράμμισε ότι το Β.Αιγαίο είναι μία από τις τρεις ελληνικές Περιφέρειες (μαζί με την Κεντρική Μακεδονία και την Στερεά Ελλάδα) που έχουν σημαντικό θερμαλιστικό απόθεμα καιεπεσήμανε ότι υπάρχουν και άλλες πηγές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, εκτός από τις 14 καταγεγραμμένες από το Υπ. Τουρισμού που βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης, γεγονός που εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Επεσήμανε στις δυνατότητες που δίνουν οι πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές μορφές θεραπείας,τονίζοντας ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμη και τη θάλασσα, με τη δημιουργία Κέντρων Αναζωογόνησης. Και τέλος αναφέρθηκε στηνδυνατότητα ίδρυσης Σχολής Θερμαλισμού στο Β.Αιγαίο για να εκπαιδεύσει την τοπική κοινωνία προς τη κατεύθυνση αυτή.

Ο κ. Αντώνης Χατζηδιαμαντής ξεκίνησε την τοποθέτηση του εστιάζοντας στην υποχρέωση που έχουν οι Δήμοι για υποβολή σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας τους και στην έλλειψη τεχνικής και διοικητικής επάρκειας που έχουν για να το υλοποιήσουν.

Υπογράμμισε ότι η θεσμοθέτηση αναπτυξιακών οργανισμών στην αυτοδιοίκηση και η δέσμευση τουλάχιστον 5% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ για ολοκληρωμένες δράσεις προερχόμενες από τοπικές πρωτοβουλίες ενισχύουν αυτή τη δυνατότητα σε συνδυασμό ότι έχει ήδη εκπονηθεί προμελέτη για τον Θερμαλισμό και του Τουρισμό Ευεξίας στη ΠΒΑ, που όμως χρειάζεται επικαιροποίηση.

Επεσήμανε την ανάγκη εκπόνησης ενός «οδικού χάρτη» που θα περιλαμβάνει όλα τα βήματα που απαιτούνται για να εκπονηθεί ένα σχέδιο ΟΧΕ και την αναγκαιότητα να ξεκινήσουν δράσεις ωρίμανσης των προαπαιτούμενων μελετών και δράσεων αξιοποιώντας υπάρχοντες πόρους.

AFISSA4

Ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστικήσυζήτηση με τους συμμετέχοντες για τους λόγοι που έχουν εμποδίσει την μέχρι σήμερα αξιοποίηση των πηγών, αλλά και για τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται μέσα από τη στροφή που παρουσιάζεται παγκοσμίως σε θέματα υγείας, υγιεινής διατροφής, άσκησης και δραστηριοτήτων υπαίθρου, αξιοποίησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων και τις ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώνει αυτό. Τόνισαν την αξία τέτοιων συναντήσεων και την αναγκαιότητα συνεχούς και ουσιαστικής συζήτησης προκειμένου να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας ο κ. Σπιλάνης δεσμεύθηκε για τη άμεση σύγκλιση της Επιτροπής προκειμένου να συζητήσει και να υποβάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης για τα απαραίτητα βήματα ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην αξιοποίηση αυτού του σημαντικού πυλώνα ανάπτυξης για το Β.Αιγαίο και υποσχέθηκε ότι η συζήτηση αυτή θα έχει και συνέχεια».

Η συζήτηση καταγράφηκε και βρίσκεται αναρτημένηστο Facebook: https://www.facebook.com/113398356682040/videos/523467001655282/ για όποιον θα ήθελε να την παρακολουθήσει.