ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 75)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 τη23ς ΠΝΠ Α΄ 75/30-03-2020 δόθηκε η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακή κάλυψης των νησιών σε τριαντατέσσερις (34) δρομολογιακές γραμμής σε όλη τη χώρα.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η σύναψη συμβάσεων  με τριανταδύο (32) με ανάδοχους πλοιοκτήτες – πλοιοκτήτριες εταιρείες – Κοινοπραξίες, απορροφώντας παράλληλα αρχικά περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15) που έχουν διατεθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Παράλληλα, επεξεργάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία νέα Υπουργική απόφαση για τη συνέχιση των δρομολογίων αυτών, με ανάλογες συμβάσεις και νέες γραμμές η οποία θα εκδοθεί εγκαίρως.

Επίσης, με απόφαση του κ. Πλακιωτάκη, δόθηκε η δυνατότητα στους πλοιοκτήτες που εκτελούν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας να χορηγείται προκαταβολή το 50% με συνοπτικές διαδικασίες των μισθωμάτων που αναλογούν σε δρομολόγια που εκτελέστηκαν για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.

Το ποσό που κοστολογείται για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης είναι περί τα οκτώ (08) εκατομμύρια ευρώ.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την στήριξη των νησιωτικών επιχειρήσεων, που είναι επιλέξιμες για το μεταφορικό ισοδύναμο, διατέθηκαν πόροι ύψους 11,2 εκατ. Ευρώ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

Ένα ακόμη μείζον θέμα που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί το ΥΝΑΝΠ συνδέεται με την δυνατότητα αλλαγής των πληρωμάτων των ποντοπόρων εμπορικών πλοίων στα οποία απασχολείται ένας ικανός αριθμός Ελλήνων ναυτικών.

Για το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί έντονα την διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, είχε σειρά επαφών με εφοπλιστικές ενώσεις, ναυτιλιακές εταιρίες μέλη των οποίων, αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα.

Ως επιστέγασμα των συζητήσεων αυτών και μετά την κοινή διαπίστωση πως πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το σύνολο σχεδόν της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας ο κ. Πλακιωτάκης ανέλαβε την πρωτοβουλία και με επιστολή του κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim  την λήψη μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του μείζονος θέματος της αντικατάστασης των πληρωμάτων και τον επαναπατρισμό των ναυτικών που παραμένουν στα πλοία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η πρωτοβουλία του κ. Πλακιωτάκη στοχεύει στην αντιστάθμιση, στο μέτρο του δυνατού, των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων προσώπων που έχουν ληφθεί από μεγάλο αριθμό κρατών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας που έχει ήδη παρασχεθεί από την Ελλάδα και άλλες ναυτιλιακές χώρες για ολιγόμηνη επέκταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας (με τη συναίνεση των ναυτικών), καθώς και της ισχύος των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών και των πιστοποιητικών των πλοίων.