Το Επιμελητήριο Εύβοιας και η Πρόεδρος Βούλα Αγιοστρατίτη καταθέτουν στους αρμόδιους Υπουργούς

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Καθημερινά γινόμαστε κοινωνοί των εντεινόμενων κλυδωνισμών της αγοράς, ως απόρροια της πανδημίας του κορωνοϊου. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η κρίση αυτή αναμένεται να διαρκέσει, με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς, για τουλάχιστον ακόμη δύο μήνες, γεγονός που αναπόφευκτα θα βαθύνει την κρίση και θα πολλαπλασιάσει τις συνέπειες της. Οι συνέπειες αυτές θα πλήξουν λιγότερο ή περισσότερο όλους τους κλάδους, λόγω της αλληλεπίδρασης στην οικονομία και γι’ αυτό καθίσταται κρίσιμο να ανασχεθεί το φαινόμενο του DOMINO, που απειλεί με κατάρρευση ιδίως τις μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ήδη η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και καταστημάτων που συνεχίζουν να λειτουργούν και δεν υπάγονται στα μέτρα, δοκιμάζονται έντονα από ραγδαία μείωση του τζίρου που ξεπερνά το 80% και δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση και ιδίως των εργαζομένων τους.

Ενόψει των παραπάνω, με την παρούσα επιζητούμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη σχεδίασης μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της επερχόμενης οικονομικής ύφεσης και την ανακούφιση των πληγέντων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που ήδη βλέπουν τα οικονομικά τους αποθέματα να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης και τη βιωσιμότητα τους να τίθεται σε αμφισβήτηση.

Τα ήδη ληφθέντα μέτρα άμεσης εφαρμογής είναι σαφώς ένα θετικό πρώτο βήμα, όμως αυτά πρέπει καταρχάς να ενισχυθούν αλλά και να συμπληρωθούν με μέτρα που θα στοχεύουν στη συνεχή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας.

Ι. Ως μέτρα για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας προτείνουμε τα εξής:

1. Να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ανάλογα με το τζίρο, το μέγεθος και τις θέσεις εργασίας κάθε επιχείρησης, με περίοδο χάριτος ένα έτος και χαμηλό επιτόκιο και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά ποσοστό 100%. Να εξετασθεί και προκριθεί η δυνατότητα η χρηματοδότηση αυτή να γίνει από κονδύλια της ΕΕ αντί του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ επίσης να δοθούν επαρκή κίνητρα στις τράπεζες και χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο.

2. Αναφορικά με την ενίσχυση με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής διαπιστώνεται ότι αποκλείονται από αυτήν επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές σύμφωνα με τον με αρ. 651/2014 Κανονισμό της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα αποκλεισθεί από την ενίσχυση αυτή και επομένως υπό αυτούς τους όρους η ενίσχυση αυτή είναι ανεπαρκής και ατελέσφορη. Συνεπώς, πρέπει να αναζητηθεί τρόπος, στην προκειμένη περίπτωση, λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης, να μην τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του κανονισμού αυτού και να μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλες οι ενεργείς επιχειρήσεις.

3. Επιπρόσθετα σε σχέση με την παραπάνω ενίσχυση, αυτή σύμφωνα με τη σχετική ΠΝΠ μπορεί να δοθεί σε επιχειρήσεις που απασχολούν ένα έως 500 εργαζόμενους. Πολλές ωστόσο μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς να έχουν προσωπικό. Πρέπει συνεπώς η ενίσχυση αυτή να μπορεί να δοθεί και σ’ αυτές τις επιχειρήσεις και τούτο πρέπει να νομοθετηθεί.

4. Να διευκολυνθεί η άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων για οφειλές προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικούς οργανισμούς με τη θεσμοθέτηση, νέων ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.

ΙΙ. Ως μέτρα άμεσης εφαρμογής, προς ενίσχυση των ήδη ληφθέντων προτείνουμε τα εξής:

Α. Οικονομικά Μέτρα.

1. Να επεκταθούν οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις, πλην των σουπερμάρκετ και των φαρμακείων (και των συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων) τα ήδη ληφθέντα μέτρα στήριξης. Και τούτο διότι όλες οι επιχειρήσεις, αν δεν έχουν κλείσει, υπολειτουργούν, λόγω της περιορισμένης κυκλοφορίας και οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της αλληλοσύνδεσής τους με αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει.

2. Να καταργηθεί για το έτος 2019 η υποχρέωση καταβολής φόρου επιτηδεύματος.

3. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός και η εστίαση, απασχολεί ως επί το πλείστον, εποχικούς υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι αυτοί στα μέτρα στήριξης.

4. Να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης των 800,00€ και για τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων.

5. Να αρθεί η υποχρέωση πληρωμής των παγίων προς παρόχους ρεύματος, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που θα ισχύουν οι περιορισμοί και τα έκτακτα διοικητικά μέτρα λόγω της πανδημίας και για το ίδιο χρονικό διάστημα να μην γίνονται διακοπές ρευματοδότησης λόγω οφειλών.

6. Να ανασταλεί η υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους ή η καταβολή του μισθώματος να επιδοτηθεί από το κράτος. Επίσης να καταβάλλεται μειωμένο μίσθωμα και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την άρση των διοικητικών μέτρων, ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να επανακάμψουν.

Β. Λοιπά Μέτρα

Το Επιμελητήριο Ευβοίας και η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου ήδη εφαρμόζουν πρακτικές εξυπηρέτησης του κοινού με ηλεκτρονικά μέσα ή με φυσική αλληλογραφία.

Να θεσμοθετηθεί και διασφαλισθεί άμεσα η λειτουργία, με ηλεκτρονική ή φυσική αλληλογραφία των εν γένει υπηρεσιών του δημοσίου (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Πολεοδομίες, Δικαστήρια και Υποθηκοφυλακεία), παραδείγματος χάριν έκδοση πιστοποιητικών, συγκρότηση επιτροπών και συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ψηφιακή έκδοση αποφάσεων, οικοδομικών αδειών κλπ, ώστε εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να συνεχίζονται να μην αναβάλλονται λόγω της μη εξυπηρέτησής τους από υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ