ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O κλάδος των ενοικιαζομένων τουριστικών καταλυμάτων ο οποίος αντιπροσωπεύει το50% του τουρισμού της χώρας μας, πλήττεται ανεπανόρθωτα από την κρίση που δοκιμάζει συνολικά τον τουριστικό κλάδο, από τα μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κωρονοϊού. Με υπουργική απόφαση κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα παραμένουν κλειστά, μέχρι 30 Απριλίου. Οι ζημίες που θα υποστούν οι μικρές – οικογενειακές στην πλειοψηφία τους – επιχειρήσεις του κλάδου θα είναι μεγάλες.
Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεννόηση με την ΣΕΤΚΕ, συντονίζοντας τη δράση και την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Ως Ομοσπονδία, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει στοχευμένα, θετικά μέτρα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις ενός πρωτοφανούς φαινομένου και πρωτίστως να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά οφείλουμε να προσαρμοστούμε στη εξαιρετικά κρίσιμη αυτή φάση και να τηρήσουμε του κανόνες που θέτει η πολιτεία για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Υπάρχουν, όμως ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει, να αποσαφηνίσει και να προβεί στις αναγκαίες αποφάσεις προκειμένου να στηρίξει τον κλάδο μας. Οι επιχειρήσεις μας, οι οποίες προσφέρουν ένα διαφοροποιημένο προϊόν στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον Ελληνικό Τουρισμό, πλήττονται και χρειάζονται την απαιτούμενη στήριξη με συγκεκριμένα μέτρα. Η ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου μας έχει εξανεμιστεί, καθώς είναι αίολος ο χρόνος έναρξης της φετινής καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου. Οι ακυρώσεις που δεχόμαστε καθημερινά αλλά και η «στάση πληρωμών» στην οποία έχουν προβεί ήδη οι «tour operators» και τα ταξιδιωτικά γραφεία προς τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οδηγούν στην αδυναμία ρευστότητας των επιχειρήσεών μας και η επαναλειτουργία τους, είναι πλέον η δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε.
Άλλος ένας αρνητικός παράγοντας είναι ότι επιχειρήσεις του κλάδου μας, λόγω του χαμηλού κύκλου εργασιών τους, δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ισχύον τραπεζικό σύστημα. Κατά συνέπεια το ζήτημα της ρευστότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία του κλάδου (ΣΕΤΚΕ), απέστειλε επιστολής προς τους υπουργούς, Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ι. Βρούτση, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη, Τουρισμού Χ. Θεοχάρη, κοινοποιώντας την στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στην οποία επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι « ο κύκλος εργασιών των τουριστικών επιχειρήσεων έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει. Η τρέχουσα χρονιά για τα καταλύματα του κλάδου μας θα είναι εξαιρετικά ζημιογόνος εξαιτίας της πανδημίας.

Για την επιβίωση των τουριστικών καταλυμάτων, η ΣΕΤΚΕ με επιστολή της ζητά:
α) αναστολή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις του κλάδου,
β) κατάργηση τέλους επιτηδεύματος,
γ) προσωρινή παύση καταβολών δημοτικών τελών και φόρων για τις επιχειρήσεις,
δ) εξαίρεση καταβολής ΕΝΦΙΑ των επαγγελματικών και επιχειρηματικών ακινήτων για το 2020,
ε) αναστολή του φόρου διαμονής επανεξετάζοντας παράλληλα και την κατάργηση του,
στ) κάλυψη του μισθολογικού κόστους που αφορά τους εργοδότες, με ταυτόχρονη διατήρηση της εισφοράς υπέρ των εργαζομένων μέχρι την 31/12/2020, προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας,
ζ) λήψη μέτρων για τις επιχειρηματικές επιταγές οι οποίες όπως προαναφέραμε δεν υπάρχει ρευστότητα να καλυφθούν,
η) άμεση μετακύληση των δανειακών υποχρεώσεων των τουριστικών καταλυμάτων στις τράπεζες έως 31/12/2020 χωρίς επιβάρυνσή τόκων ή δυνατότητα επιτάχυνσης της ρύθμισης των δανείων των μελών μας με ευνοϊκότερους όρους, ανεξαρτήτως της μορφής δανείων και όχι μόνο των επιχειρησιακών καθότι οι τράπεζες, λόγω του χαμηλού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεών του κλάδου μας, δεν τους χορήγησαν επιχειρησιακά δάνεια.
θ) άμεση χρηματοδότηση με παροχή έκτακτων δανείων στις επιχειρήσεις του κλάδου μας από τις τράπεζες με εγγύηση 100% του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και άτοκης χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης,
ι) απελευθέρωση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών έτσι ώστε οι επαγγελματίες να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα δεσμευμένα χρηματικά ποσά για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων τους,
ια) προσωρινή παύση όλων των πλειστηριασμών για τις επιχειρήσεις
ιβ)μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή σε 6%
ιγ)μετάπτωση του ΦΠΑ στις εγχώριες μεταφορές στο 13%