Στην τρίτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + του έργου SUSTAIN IT-Αειφόρος Τουρισμός και Καινοτόμος Κατάρτιση συμμετείχε πρόσφατα η ΕΤΑΠ Πάφου.

Στόχος του έργου είναι ο βιώσιμος τουρισμός να επιτύχει την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητάς του. Ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι ικανότητες των Ευρωπαίων επαγγελματιών και να τονωθεί η απασχολησιμότητα στην ΕΕ.

Το SUSTAIN IT είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus +. Απαρτίζεται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από 8 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες :

  • το Βέλγιο,
  • την Κύπρο,
  • την Ιταλία,
  • την Ισλανδία,
  • την Ιρλανδία και
  • την Ισπανία.

Ειδικότερα, το έργο δημιουργεί μία καινοτόμο εκπαιδευτική πλατφόρμα όπου θα είναι διαθέσιμη σε 5 γλώσσες και θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό.

Από τη μεριά της η ΕΤΑΠ έχει συνεισφέρει με την τεχνογνωσία της και την εμπειρία της ως βασικός κοινωνικός παράγοντας σε διεθνή και ευρωπαϊκά έργα.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα IHF εξασφαλίζει την «Ευρωπαϊκή διάσταση» του έργου, καθώς εκτελεί όλα τα τεχνικά καθήκοντα βάση «ευρωπαϊκής προοπτικής».

Η Πλατφόρμα θα πραγματοποιεί αναλύσεις σχετικών δράσεων, τάσεων και πρωτοβουλιών της ΕΕ για την εκπόνηση σχετικών μελετών και εκπαιδευτικών διδαγμάτων για βέλτιστες πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SUSTAIN IT και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.sustainit.eu