Η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου της Πάτρας χαρακτηρίζει ως αντισυνταγματική την επιβολή δικαστικού ενσήμου στην Ελλάδα στις αναγνωριστικές αγωγές και επιβεβαιώνει ότι υπονομεύει την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη.

Την ερώτηση είχαν καταθέσει και οι έξι ευρωβουλευτές τον Δεκέμβριο του 2019 με πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά και υπογράμμιζαν τότε, ότι η υποχρεωτική καταβολή τέλους στις αναγνωριστικές αγωγές πλήττει τους οικονομικά αδύναμους πολίτες υπονομεύοντας ευθέως την πρόσβαση τους στη δικαιοσύνη αφού στερεί στους πολίτες το συνταγματικό δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας.

Σήμερα η Ελληνική δικαιοσύνη αναγνωρίζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρόδηλη αντισυνταγματικότητα της επιβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου με το άρθρο 42 του νόμου 4640/2019.

Δέχεται ότι η προκαταβολική είσπραξη του τέλους επί αναγνωριστικών αγωγών σε πρώιμο στάδιο της δίκης και ως εκ τούτου επί ποσού μεγαλύτερου του επιδικαζόμενου, τελικά, αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες.

Η επίμαχη διάταξη που σήμερα κρίνεται αντισυνταγματική θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2011, παρά την έντονη αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας, καταργήθηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4446/2016 και την επανάφερε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρότι συνιστά κατάφορη παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος αλλά και του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004411_EL.html