Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα Μούστου Μαινάλου και Μονεμβασιάς γνωμοδότησε θετικά επί  της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του έργου «Πεδίο Απογείωσης – Προσγείωσης αεραθλητικών μέσων στην Τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βοίων του Δήμου Μονεμβασιάς.

Πρόκειται για την κατασκευή διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών μήκους 720 μέτρων και πλάτους 20 μέτρων συνολικού εμβαδού 14,40 στρ. και την κατασκευή στην ανατολική πλευρά της ζώνης ασφαλείας πλατώματος διαστάσεων 60μΧ50μ και εμβαδού 3 στρ. για την αναστροφή των αεροσκαφών σε συνολική έκταση 49.800 στρεμμάτων. Στην έκταση εντοπίζεται χαμηλή φρυγανώδης βλάστηση. Σύμφωνα με τον Φορέα η κατασκευή του αεροδιαδρόμου δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα της σημαντικής ορνιθοπανίδας της περιοχής.