Στην οδική διασύνδεση των παράκτιων οικισμών του Δήμου Αγίου Βασίλειου με τις παραλίες και τις τουριστικά αξιοποιήσιμες εκτάσεις του ευρύτερου νότου, στοχεύει η Περιφέρεια Κρήτης.
Για το λόγο αυτό χρηματοδοτεί την εκπόνηση σχετικών μελετών. Πρόκειται για μια φιλόδοξη παρέμβαση που στόχο έχει την τουριστική ανάπτυξη του νότου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Παράλληλα με την μελέτη του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης, εκπονείται μελέτη για το λεγόμενο οδικό υποστηρικτικό δίκτυο.
Σε αυτό περιλαμβάνονται οι δρόμοι διασύνδεσης των τουριστικά αξιοποιήσιμων περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου μεταξύ τους αλλά και με τον ίδιο τον ΝΟΑΚ.
Το εν λόω δίκτυο θα ανταποκρίνεται και στις ανάγκες σχεδιαζόμενης μεγάλης τουριστικής επένδυσης στην περιοχή με οδικό δίκτυο που δεν θα αλλοιώνει το περιβάλλον.
Οι μελέτες εποπτεύονται από τις κεντρικές τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο. Μάλιστα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός της επόμενης διετίας.