Κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2020, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, από 1/2/2020 έως 31/1/2023, η σύνθεση του οποίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, έχει  ως εξής:

1) Στελλιάτος Αντώνιος                              Πρόεδρος

2) Κυριακούλης Σταύρος                            Α΄Αντιπρόεδρος

3) Στεφανάκης Εμμανουήλ                         Β΄ Αντιπρόεδρος

4) Κανάρης Θρασύβουλος                          Γ΄Αντιπρόεδρος

5) Μαυρόγιαννης Βασίλειος-Ηλίας           Γεν.Γραμματέας

6) Λεμός Παναγιώτης-Νικόλαος               Ειδικός Γραμματέας

7) Παπαδόπουλος Απόστολος                    Ταμίας

8) Βερνίκος Γεώργιος                                  Μέλος

9) Βενετόπουλος Διογένης                         Μέλος