Να συμπεριληφθεί η Κύπρος στις 30 πιο ανταγωνιστικές τουριστικά χώρες παγκοσμίως σε βάθος δεκαετίας, επιθυμεί ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος.

Αυτό ανέφερε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου κατατέθηκε η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό μέχρι το 2030.

Επίσης ανέφερε ότι στόχος είναι να αυξηθεί η συνεισφορά του τουρισμού στην κυπριακή οικονομία, από σε 2,9 δισ. ευρώ ανά έτος που είναι σήμερα σε 4,5 δισ. ευρώ ανά έτος.

Ως τουριστικός προορισμός, η Κύπρος κατατάσσεται σήμερα στην 44η θέση παγκοσμίως.

Η Ισπανία καταλαμβάνει την 1η θέση, η Γαλλία την 3η θέση και η Ιταλία την 8η θέση.

Ακολουθούν η Πορτογαλία στη 12η θέση, η Ελλάδα στην 25η, η Κροατία στην 27η και η Μάλτα στην 35η.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμό, η εθνική στρατηγική, που θα παρουσιαστεί και ενώπιον της Βουλής στις 21 Ιανουαρίου, περιλαμβάνει πέντε βασικούς πυλώνες :

  1. Ο πρώτος πυλώνας είναι να καταστεί η Κύπρος ολόχρονος τουριστικός προορισμός.
  2. O δεύτερος είναι να έχουν οφέλη από τον τουρισμό όχι μόνο οι παραλιακές περιοχές, αλλά ολόκληρο το νησί.
  3. O τρίτος πυλώνας είναι να καθιερωθεί η Κύπρος ως ποιοτικός προορισμός, με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
  4. Τέταρτος πυλώνας είναι η Κύπρος να γίνει πιο «έξυπνη» όσον αφορά στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.
  5. Ο πέμπτος πυλώνας σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.