Στην προτεινόμενη προσέγγιση για το μέλλον της Ευρώπης και την μετά το 2020 πολιτική συνοχής, στην ενεργειακή μετάβαση και τον πρωτοποριακό ρόλο των νησιών και στην καλύτερη προσέγγιση στις πολιτικές της ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων, την προσβασιμότητα και την επιχειρηματικότητα επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις συνάντηση της Επιτροπής Νησιών της CRPM.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο νησί Gozo της Μάλτας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Μάλτας στην ΕΕ και συμμετείχαν εκπρόσωποι των Περιφερειών της Επιτροπής Νησιών βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της ΓΔ REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΓΔ Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ.
Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR) ο Πρόεδρος Γιώργος Μπενέτος.
Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος του IINSULEUR Γιώργος Μπενέτος αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναμόρφωση του καθεστώτος του ΦΠΑ στην ΕΕ και υποστήριξε την αναγκαιότητα διατήρησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, όπως προβλέπεται ρητά από την Οδηγία ΦΠΑ και την ενδεχόμενη δυνατότητα επέκτασής του σε όλα τα Ευρωπαϊκά νησιά.
Η Επιτροπή των Νησιών της CRPM επανέλαβε ότι τα νησιά και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν ιδιαίτερα και κοινά προβλήματα λόγω της απόστασής τους από τα κέντρα, με αποτέλεσμα αδυναμία πρόσβασης στην ενιαία αγορά με ίσους όρους, υψηλότερο κόστος, δυσκολία στην προσέλκυση επενδύσεων και επιπλέον ανάγκες για υποδομές. Ζήτησε να τερματιστεί η παραδοσιακή αντίληψη ότι τα νησιά είναι διαφορετικά το ένα το άλλο, ώστε να μην δικαιολογούν μέτρα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και έκανε έκκληση στην ΕΕ να αναπτύξει μια ισχυρή πολιτική συνοχής μετά το 2020 με δυνατή εδαφική διάσταση, η οποία θα διαθέσει ειδική χρηματοδότηση για να βοηθήσει νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές προς επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, κάλεσε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προβούν σε νομική αναγνώριση των νησιωτικών περιοχών εντός των εδαφικών τυπολογιών που συζητούνται επί του παρόντος, ζήτημα που είχε αναδείξει εδώ και καιρό και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR).