Εκδήλωση με θέμα «Μεταμορφώνοντας τον Τουρισμό για την Κλιματική Αλλαγή» πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο IFEMA της Ισπανίας, στο περιθώριο του Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, COP25.

Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε συνεργασία με το τμήμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών και τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Οι ενέργειες μεταμόρφωσης του τουρισμού για την κλιματική αλλαγή απαιτεί πολιτική χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με την ενημέρωση και τη βελτιστοποίηση ως βασικά σημεία.

Ενημέρωση | με τη καταγραφή και την αποκάλυψη των εκπομπών που συνδέονται με τις τουριστικές δραστηριότητες και τον ορισμό στόχων βάσει αποδείξεων.

Βελτιστοποίηση | μέσω εργαλείων και στρατηγικών για την αναβάθμιση της προσαρμογής στον τουριστικό κλάδο με όλους τους μετόχους να παίζουν ρόλο σε αυτό.

Στην εκδήλωση, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικών θα συζητήσουν τις στρατηγικές προσεγγίσεις του στην μεταμόρφωση του τουριστικού κλάδου. 

Παράλληλα θα παρουσιασθεί η έρευνα «Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με τις μεταφορές» αποτελώντας βάση για συζήτηση, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για τις εκπομπές αυτές μέχρι το 2030 καθώς και φιλοδοξο σενάριο για το μέλλον.