Διευρυμένοι Περιφερειακοί Διάλογοι ΕΣΠΑ 2021-2027 ΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Η συνάντηση πραγματοποιείται παρουσία της Γενικής Γραμματέως Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κας Χριστιάνας Καλογήρου, της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδης Κράτσα, του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού κ. Κουτουλάκη και των αρχών της Ζακύνθου. Σκοπός των διευρυμένων περιφερειακών συναντήσεων είναι η ευρεία διαβούλευση και εμπλοκή των φορέων για την υιοθέτηση ενός τεκμηριωμένου σχεδίου Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό Χώρο, με αφορμή το σχεδιασμό για την προγραμματική περίοδο 2021- 2027.