Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη λήψη αποφάσεων ώστε να αξιοποιηθούν τα λιμάνια με τρόπο που εξυπηρετεί και την κρουαζιέρα. Το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένας ακόμη στόχος είναι να εξεταστεί η δυνατότητα, πέραν τον κορεσμένων προορισμών, μικρότερα κρουαζιερόπλοια να μπορούν να επισκεφτούν και άλλα νησιά εκτός από τα προβεβλημένα.

Στο μεταξύ η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας συνέταξε μελέτη με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε τουριστικά λιμάνια της χώρας.

Αναλυτικά:

Λιμάνι Ηρακλείου

– Κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του Σταθμού.

Ειδικότερα:

Αφίξεις:

– Κατάλληλη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων, στο χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγχου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών.

Εν συνεχεία, να παραλαμβάνονται οι αποσκευές και να διενεργείται ο τελωνειακός έλεγχος,

– Να τοποθετηθούν τουλάχιστον δυο (02) θάλαμοι διαβατηριακού ελέγχου, με δυο (02) θέσεις εργασίας έκαστος, ήτοι συνολικά τουλάχιστον τέσσερις (04) θέσεις εργασίας,

– Εγκατάσταση εννιά (09) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS), στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών,

– Εγκατάσταση τριών (03) ηλεκτρονικών θυρών (e gates), στο χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Δημιουργία Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας (Αξ.Υπ.) (Γραφείο 2ης Γραμμής Ελέγχου), το οποίο να εποπτεύει και να έχει πρόσβαση και στο χώρο των αναχωρήσεων, με μια (01) θέση εργασίας.

Αναχωρήσεις

– Να τοποθετηθούν τουλάχιστον δυο (02) θάλαμοι διαβατηριακού ελέγχου, με δυο (02) θέσεις εργασίας έκαστος, ήτοι συνολικά τέσσερις (04) θέσεις εργασίας,

– Εγκατάσταση τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control – ABC), με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου.

Σημειώνεται ότι, ο τρόπος ελέγχου των κρουαζιερόπλοιων να πραγματοποιείται ως εξής:

– Οι επιβαίνοντες των κρουαζιερόπλοιων, που καταπλέουν από τρίτη χώρα, επιβιβάζονται σε λεωφορεία αποκλειστικής χρήσης, για την μεταφορά τους σε συγκεκριμένο Σταθμό (Terminal τύπου tent), με σκοπό τη διενέργεια του διαβατηριακού ελέγχου,

– Ομοίως, οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων, προσέρχονται για την διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων στον εν λόγω Σταθμό και εν συνεχεία χρησιμοποιούν λεωφορεία αποκλειστικής χρήσης, για την επιβίβασή τους στο κρουαζιερόπλοιο, με προορισμό τρίτη χώρα,

– Σημειώνεται ρητά ότι, ο υπόψη Σταθμός, δε θα πρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα Intra και Extra Schengen ταξιδιωτική κίνηση. Στις περιπτώσεις όπου συμπίπτει ταξιδιωτική κίνηση Intra και Extra Schengen, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ξεχωριστός χώρος για την Intra Schengen ταξιδιωτική κίνηση, από αυτή της Extra Schengen.

Σταθμός εξυπηρέτησης λοιπών επιβατικών πλοίων προς/ από τρίτες χώρες

Η διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, δεν εξυπηρετεί τις απαιτούμενες διαδικασίες διαβατηριακού ελέγχου.

Λιμάνι Πειραιά

– Κατάλληλη διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, στο χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγχου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών. Εν συνεχεία, να παραλαμβάνονται οι αποσκευές από τους ταξιδιώτες και ακολούθως να διενεργείται ο τελωνειακός έλεγχος.

– Εγκατάσταση επιπλέον δυο (02) θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, δυο (02) θέσεων εργασίας έκαστος, ώστε να υφίστανται συνολικά οχτώ (08) θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων),

– Εγκατάσταση δώδεκα (12) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS), στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών,

– Εγκατάσταση τριών (03) ηλεκτρονικών θυρών (e gates), στο χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Δημιουργία Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας (Αξ.Υπ.) (Γραφείο 2ης Γραμμής Ελέγχου), στους διαθέσιμους χώρους γραφείων, που έπονται χωροταξικά, των υφιστάμενων θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, το οποίο να εποπτεύει και να έχει πρόσβαση και στο χώρο των αναχωρήσεων, με δυο (02) θέσεις εργασίας.

Αναχωρήσεις-Προτεινόμενες παρεμβάσεις

– Διατήρηση των υφιστάμενων τεσσάρων (04) θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου,

– Εγκατάσταση τουλάχιστον τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control – ABC), με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Διατήρηση του υφιστάμενου χώρου που χρησιμοποιείται ως Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας (Αξ.Υπ.) (Γραφείο 2ης Γραμμής Ελέγχου), μόνο για την έκδοση Θεωρήσεων, με μία (01) θέση εργασίας.

Ο 2ος Σταθμός (Σταθμός Β «Θεμιστοκλής» – Cruise Passenger Terminal Β)

Αφίξεις

Κατάλληλη διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, στο χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγχου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών. Εν συνεχεία, να παραλαμβάνονται οι αποσκευές από τους ταξιδιώτες και ακολούθως να διενεργείται ο τελωνειακός έλεγχος.

– Μετακίνηση των υφιστάμενων θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, στον ανωτέρω αναφερόμενο διαθέσιμο χώρο, ήτοι πλησίον της κεντρικής εισόδου του Σταθμού, με ταυτόχρονη εγκατάσταση τέντας, στην είσοδο του κτηρίου, κατάλληλων διαστάσεων, για την αναμονή των αφιχθέντων ταξιδιωτών,

– Εγκατάσταση επιπλέον δυο (02) θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, δυο (02) θέσεων εργασίας έκαστος, ώστε να υφίστανται συνολικά οχτώ (08) θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων),

– Εξεύρεση καταλληλότερου χώρου για τη στέγαση του Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας (Αξ. Υπ.) (Γραφείο 2ης Γραμμής Ελέγχου), που να εξασφαλίζει την εποπτεία και πρόσβαση στο χώρου των αφίξεων, με δυο (02) θέσεις εργασίας,

– Εγκατάσταση τουλάχιστον τριών (03) ηλεκτρονικών θυρών (e gates), με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Εγκατάσταση δώδεκα (12) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS), στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών.

Αναχωρήσεις

– Ο εν λόγω Σταθμός να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση μόνο Intra Schengen ταξιδιωτικής κίνησης.

Ο (υπό διαμόρφωση) 4ος Σταθμός (Σταθμός D – Cruise Passenger Terminal D)

Λιμένας Ρόδου

Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός κτηριακών εγκαταστάσεων, σε κατάλληλο χώρο του Λιμένα

Για τον χώρο των αφίξεων:

– Αύξηση των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου, σε τουλάχιστον έξι (06),

– Τοποθέτηση τριών (03) ηλεκτρονικών πυλών (e gates),

– Τοποθέτηση επτά (07) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS),

– Δημιουργία χώρου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αξιωματικού

Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου, με δυο (02) θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία ξεχωριστού γραφείου για την έκδοση θεωρήσεων, με τρείς (03) θέσεις εργασίας.

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων (inadmissible persons),

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Για τον χώρο των αναχωρήσεων:

– Αύξηση των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου, σε τουλάχιστον πέντε (05),

– Τοποθέτηση τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου

(Automated Border Control – ABC),

Γενικές παρεμβάσεις

– Να υφίσταται, γραφειακός χώρος για συνεργαζόμενες Υπηρεσίες (π.χ. ΕΥΠ, ειδικές Υπηρεσίες κλ.π.) και για τους Φιλοξενούμενους Αξιωματούχους (Φ.Α.) (Frontex),

– Να υφίσταται κατάλληλη αδιάλειπτη δικτυακή σύνδεση για το σύνολο των

σταθερών θέσεων εργασίας και φορητών συσκευών,

– Να υφίσταται εγκατεστημένο και λειτουργικό ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος/ γεννήτρια (Η/Ζ), το οποίο να καλύπτει τουλάχιστον όλον τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, σύστημα επιτήρησης – ασφάλειας και φωτισμό,

– Να διαθέτει σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (Uninterruptible Power Supply -UPS), για το σύνολο των θέσεων εργασίας (αυτόνομο για κάθε θέση εργασίας).

Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.) Λιμένα Πειραιά.

– Φορέας διαχείρισης κτηριακής υποδομής/ εγκαταστάσεων : Οργανισμός

Λιμάνι Σαντορίνης

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις:

Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του Λιμένα Θήρας (Φηρά), καθώς και των

προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω καθιζήσεων σε αυτόν, προτείνεται όπως δημιουργηθεί μια κτηριακή υποδομή, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες του χώρου του λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη την φιλοσοφία, ως αυτή εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα μελέτη Παράρτημα 2 «Πρότυπο υποδομών – εγκαταστάσεων θαλάσσιου ΣΣΔ

(σκαρίφημα)», δίδοντας έμφαση στην προμήθεια και χρήση φορητών συσκευών για τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών που ορίζει ο Εισόδου – Εξόδου (Σ.Ε.Ε.).

Ειδικότερα,

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε μια (01),

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε μια (01) ,

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου και έκδοσης Θεωρήσεων, με δυο (02) θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις:

Δημιουργία κατάλληλης κτιριακής υποδομής και εγκαταστάσεων, στον Λιμένα Θήρας, λαμβάνοντας υπόψη την φιλοσοφία, ως αυτή εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα μελέτη Παράρτημα 2 «Πρότυπο υποδομών – εγκαταστάσεων θαλάσσιου ΣΣΔ για τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών που ορίζει ο Κανονισμός του Συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Σ.Ε.Ε.).

Ειδικότερα,

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε τέσσερις (04),

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε τέσσερις (04),

1 International Ship and Port Facility Security Code (Ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων).

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου και έκδοσης Θεωρήσεων, με δυο (02) θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

Λιμάνι Μυκόνου

Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτηριακής εγκατάστασης ή κατάλληλη διαμόρφωση της υφιστάμενης κτηριακής υποδομής, με κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.

Ειδικότερα,

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε τέσσερις (04),

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε τέσσερις (04),

– Τοποθέτηση τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control – ABC), στην αναχώρηση,

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου, με τρείς (03) θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

– Δημιουργία χώρου έκδοσης Θεωρήσεων, στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο.

Λιμάνι της Κω

Καθόσον οι υφιστάμενες υποτυπώδες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν εκτάκτως, για την κάλυψη των αναγκών του διαβατηριακού ελέγχου του Λιμένα Κω, λόγω της καταστροφής των κτηριακών υποδομών που προϋπήρχαν για την στέγαση του Σ.Σ.Δ. Λιμένα Κω,

Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός και υλοποίηση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα,

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να είναι τουλάχιστον έξι (06),

– Στον χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου στο χώρο της εισόδου, να
προβλεφθεί χώρους, με κατάλληλη διαμόρφωση, για μελλοντική τοποθέτηση τριών (03) ηλεκτρονικών πυλών (e gates) και επτά (07) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS),

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να είναι τουλάχιστον πέντε (05),

– Στον χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου στο χώρο της εξόδου, να προβλεφθεί χώρους, με κατάλληλη διαμόρφωση, για μελλοντική τοποθέτηση τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control – ABC),

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας, με υποχώρο για την 2η Γραμμή Ελέγχου, με δυο (02) θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

– Δημιουργία χώρου έκδοσης Θεωρήσεων, στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

Λιμάνι Πυθαγορείου Σάμου

Κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να δύναται να εξυπηρετηθεί ταυτόχρονη άφιξη και αναχώρηση πλωτών μέσων, καθώς και όποια περαιτέρω ανάγκη προκύψει.

Ειδικότερα:

Για τον χώρο των αφίξεων:

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να είναι τουλάχιστον έξι (06),

– Δημιουργία ξεχωριστού Γραφείου για έκδοση Θεωρήσεων, με δυο (02) θέσεις εργασίας.

– Δημιουργία χώρου για το Γραφείο Αξ. – Υπ., με δυο (02) θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθυμήτων προσώπων (inadmissible persons),
– Δημιουργία χώρου για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Για τον χώρο των αναχωρήσεων:

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να είναι τουλάχιστον τέσσερις (04).

Λιμάνι Σύρου

Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτηριακής εγκατάστασης και η κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη την φιλοσοφία, ως αυτή εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα μελέτη Παράρτημα 2 «Πρότυπο υποδομών – εγκαταστάσεων θαλάσσιου ΣΣΔ (σκαρίφημα)».

Ειδικότερα,

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται σε δυο (02),
– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται σε δυο (02),

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου
και έκδοσης Θεωρήσεων, με δυο (02) θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

Λιμάνι Βόλου

Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτηριακής εγκατάστασης και η κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη την φιλοσοφία, ως αυτή εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα μελέτη Παράρτημα 2 «Πρότυπο υποδομών – εγκαταστάσεων θαλάσσιου ΣΣΔ (σκαρίφημα)».

Συγκεκριμένα ,

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δυο (02),

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δυο (02),
– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου, με δυο (02) θέσεις εργασίας,
– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου,

– Δημιουργία χώρου έκδοσης Θεωρήσεων, στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου,

Λιμάνι Πάτμου

Τόσο για την βελτίωση των συνθηκών διέλευσης των επιβατών που υπόκεινται σε διαβατηριακό έλεγχο, όσο και για την προσαρμογή της Υπηρεσίας στον (ΕΕ) 2017/2226 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις..

Ειδικότερα,

Για τον χώρο των αφίξεων:

  • Αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου σε τουλάχιστον τέσσερις (04),
    Δημιουργία εσωτερικής διαμόρφωσης (περίκλειστου χώρου), για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου, με δυο (02) θέσεις εργασίας,
  • Δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων,
  • Δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Για τον χώρο των αναχωρήσεων:
  • Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να αυξηθεί σε τουλάχιστον τρεις